hero-object

Infrastructuur

Blijvend vooroplopen in oplossingen voor de infra.

hero-image
hero-object

Innovatieve oplossingsrichtingen de ruimte te geven door de functionele behoefte centraal te stellen.

Een goed functionerend stelsel van auto- en fietswegen, viaducten, bruggen, spoor- en tramlijnen, waterwegen en luchthavens is cruciaal voor de ontwikkeling van het land. Bij het ontwerp en gebruik van infrastructuur komen veel technische, financieel-economische en sociaalmaatschappelijk uitdagingen samen. Vooral in dichtbevolkte gebieden schuurt dikwijls het algemeen belang (goede verbinding van A naar B) met het persoonlijk belang of belangen van andere aard (bijvoorbeeld klimaat/milieu).

Onze werkwijze stoelt op een systematische aanpak van behoeften en belangen en het expliciet afwegen hiervan.

Onze expertises in infrastructuur

Het functioneel- en systeemdenken passen wij al vele jaren met succes toe in complexe infrastructuurprojecten door voortdurend de functionele behoefte centraal te stellen om daarmee innovatieve oplossingsrichtingen de ruimte te geven.

object

Projecten