Paul Botman

Consultant

Als civiel ingenieur heeft Paul interesse in de grotere civieltechnische projecten - zeker wanneer er integrale ontwerpenafwegingen gemaakt worden tussen functionaliteit, mens en natuur. Hij is een gemotiveerde werker met een voorkeur voor werken binnen teamverband. Tijdens studieprojecten werd het duidelijk dat het hem weinig moeite kost om positieve samenwerking te bevorderen door voor anderen te zorgen om zo samen de beste resultaten te behalen. Paul is volhardend, loyaal en een teamspeler die graag de uitdaging aangaat.

Over Paul

Vaardigheden: Adviseren, luisteren, analyseren
Kwaliteiten: Toegankelijk, bedachtzaam, betrokken
Expertise: Omgevingsmanagement, Systems Engineering
Je moet bij mij zijn voor: Alles, staat overal voor open.
Paul Botman

-