hero-object

Energie

Werken aan het energiesysteem van de toekomst.

hero-image
hero-object

Blijvend vooroplopen de energietransitie.

Ons energiesysteem is in transitie. Er is een toename in de lokale productie van hernieuwbare energie en gelijktijdig een zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen voor industriële processen en zware transport. Van centraal opgewekte energie, gedistribueerd door ons energienet zullen we een overgang doormaken naar een semi-decentraal netwerk. Daarbij wordt ook lokaal hernieuwbare energie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt.

Dit is geen gemakkelijke overgang, omdat bij de productie, opslag, distributie en het gebruik van energie meerdere belangen en functies elkaar beïnvloeden op verschillende schaalniveaus.

Onze expertise in energie(transitie)

De energietransitie is een goed voorbeeld van een complex vraagstuk, waarop wij bij Dutch Boosting Group onze expertise in systeemdenken, kennis en netwerk kunnen loslaten.

object

Projecten

Jules van Liefland

Vragen over energie(transitie)? Vraag het
Jules van Liefland