hero-object

Contract- management

Systemisch, doeltreffend, adequaat.

hero-image

Bij Dutch Boosting Group passen we Systems Engineering en Systeemgerichte contractbeheersing toe als aanpak voor projecten. Daarmee helpen wij onze klanten om op efficiënte wijze te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt voor het ontwikkelen van succesvolle systemen die optimaal bijdragen aan de klantbehoefte.

Met een pragmatische aanpak gaan wij aan de slag in uw organisatie. Door onze ervaring maken we ons het project snel eigen en kunnen we snel van meerwaarde zijn. In de voorbereidingsfase ligt de focus op het specificeren en SMART maken van de doelstellingen van de opdrachtgever. In de uitvoeringsfase ligt de scherpte en focus op het binnen de kaders van de contracten bereiken van het gezamenlijk einddoel.

Wij zijn actief in de plan- en uitwerkingsfase van projecten. De aandachtsgebieden zijn het inkoopproces, de contractvoorbereiding en de contractbeheersing (UAV-gc, DBFM). De nadruk ligt hierbij op de methode van Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) en Systems Engineering (SE).

Optimaal en integraal

Onze consultants kijken met een frisse blik naar de opgave en brengen scherpte aan. We gaan verder dan het invullen van de opgave door de opdrachtbehoefte centraal te stellen, volgens het best-for-project principe. Daarin volgen we niet blindelings de standaarden op, maar stellen we kritische vragen binnen de kaders van de opgave. Onze consultants schakelen gemakkelijk tussen inhoud en proces en doorzien snel de consequenties van bepaalde oplossingen of keuzes.

Een integrale werkwijze en systemische blik vormt in onze visie de sleutel tot een optimale invulling van contractmanagement. Inhoudelijke kennis, een holistische blik en ervaring met integraal projectmanagement stelt ons in staat tot een oplossing te komen die voldoet aan de eisen van de opgave en tegelijkertijd adequaat op de mechanismes binnen het projectteam in te spelen.

Contractmanagement bij Dutch Boosting Group

  • Specialisten met ruime ervaring in contractmanagement, systems engineering en integraal projectmanagement
  • Specifieke expertise in de voorbereidende contractfase
  • Contractmanagers die perfect in staat zijn om scherpte aan te brengen
object

Projecten

Alex Jansen

Een vraag over contractmanagement? Bel eens met
Alex Jansen