hero-object

Project- en procesmanagement

Management volgens de principes van Systems Engineering

hero-image

Met onze Systems Engineering expertise vergroten we duidelijkheid en kwaliteit in processen en projecten. Dat zorgt voor verbetering van besluitvorming en versnelling van ontwerp, ontwikkeling en realisatie. Zodat kansen gegrepen en risico’s beheersbaar worden.

Wij gebruiken systems engineering als proces om complexe systemen te ontwikkelen en te implementeren én als aanpak voor project en procesmanagement. Systems engineering is een omgevingsgerichte methode die systemen beschouwt als een geheel, inclusief hun onderdelen, functies, processen, technologieën en mensen. Bij het gebruik van systems engineering in projectmanagement leggen we de focus op het integreren van de verschillende aspecten van een project om een optimale oplossing te bereiken. Zo wordt uw project efficiënter en effectiever uitgevoerd.

Integrale aanpak

De consultants van Dutch Boosting Group benaderen projectmanagement op een holistische wijze. In plaats van losse onderdelen van het project afzonderlijk te bekijken, stemmen we deze gezamenlijk af en komen we tot een integrale aanpak. Goede samenwerking en open communicatie tussen de verschillende rollen binnen het team zijn daarin onmisbaar. Onze consultants hebben ervaring met verschillende rollen binnen het projectteam en weten de belangen van ieders rol goed op elkaar af te stemmen.

object

Projectcases

Gijs Stigter

Meer weten over projectmanagement? Vraag het aan
Gijs Stigter