CO2 Prestatieladder

Dutch Boosting Group heeft het bijdragen aan waardevolle en toekomstbestendige oplossingen tot haar purpose gemaakt. Om ook onze eigen impact hierin inzichtelijk te maken en te sturen op impact zijn wij gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

De CO2 prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen en houdt in dat wij als organisatie inzichtelijk maken wat onze CO2-emissies zijn, wat ons reductiedoel is en met welke maatregelen wij tot dit doel komen. Ook is het samenwerken met mede-gecertificeerden van belang, en zodoende zijn wij onderdeel van het initiatief NL-CO2NEUTRAAL.

Ons doel: een reductie van 73% CO2-emissies realiseren voor 2024, ten opzichte van 2019. Anno 2022 is de eerste 44% reductie reeds gerealiseerd door het elektrificeren van het wagenpark, slim energiegebruik in de panden én sturen op bewustwording en gedragsverandering onder collega’s. Ben je benieuwd hoe we de overige 29% gaan reduceren of andere details omtrent onze CO2-huishouding? Lees dan ons energiemanagementplan.

Bekijk het energiemanagementplan

Bekijk het certificaat


Updates

Halfjaarlijks (in maart en september) zullen we updates geven over de voortgang. Ben je voor die tijd benieuwd of heb je vragen over ons energiemanagementplan of onze reductiedoelstellingen? Neem dan contact op met onze CO2-booster Jules van Liefland (jules.van.liefland@dutchboostinggroup.nl).