hero-object

Participatie

Inclusief, creatief en eerlijk.

hero-image

Bij Dutch Boosting Group is een opgave pas een succes als de bestuurders, bewoners, ondernemers en andere stakeholders in de omgeving dat ook vinden. Wij staan we voor het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor alle stakeholders en een inclusief proces. Door hiervoor zorg te dragen voegen we waarde toe aan elke opgave.

Inclusief, creatief en eerlijk. Dat zouden participatietrajecten volgens ons moeten zijn. Inclusief, omdat we het belangrijk vinden dat alle betrokkenen inspraak hebben. Creatief, omdat we (veel) verder kijken dan de geijkte bewonersavonden andere standaard technieken. En eerlijk, omdat we transparant willen werken, iedereen evenveel inspraak willen geven en ons bewust zijn van machtsverhoudingen.


Inclusief: open blik

Bij Dutch Boosting Group kijken we met een flinke dosis nieuwsgierigheid en een open blik: we oordelen niet voordat we ons ergens in hebben verdiept en sluiten niets of niemand bij voorbaat uit. We hebben oren, ogen en hart voor mens en leefomgeving. Bovendien beschikken we over de benodigde soft-skills op het gebied van gesprekstechnieken, die zowel theoretisch onderlegd zijn als in de praktijk beproefd. Met die skills weten we discussies om te buigen naar dialogen. We durven persoonlijk te zijn, gaan de wijk in en zitten aan de keukentafel. Met onze expertise en ervaring op het gebied van stakeholdermanagement, gesprekstechnieken, mediation, social design en inclusieve participatie weten wij valkuilen te omzeilen. We zijn nuchter en direct. Nuchter om de essentie van het project te bewaken. Direct om vaart te maken en duidelijk te communiceren.

Creatief: kijken naar mogelijkheden
Eerlijk is eerlijk: soms is er door kaders, beleid en politiek weinig ruimte voor inspraak. Daarom is een helder participatieplan van belang. We beginnen pas met participeren als er een duidelijk participatieplan ligt dat aansluit bij de mogelijkheden van het project. Hierbij komen we met creatieve oplossingen om de juiste belanghebbenden uit de omgeving te betrekken én zorgen we dat de opgehaalde informatie herleidbaar wordt meegenomen. Bovendien zorgen we ervoor dat aan de voorkant duidelijk is welke verwachtingen deelnemers van hun inbreng kunnen hebben. Het doel? Samen de voorwaarden bepalen om het project naar een volgende fase te brengen. 

Eerlijk: transparant en gelijkwaardig
Waar belangen botsen, is draagvlak creëren een uitdaging. Niet voor iedereen kunnen we immers altijd tegemoetkomen aan zijn of haar wensen. Wat we wél voor iedereen goed zouden moeten doen, is het realiseren van een eerlijk proces. Dat betekent dat we ons bewust zijn van belangen en machtsverhoudingen. Dat we een gelijkwaardig proces waarborgen, waarin we de ene groep of persoon niet méér inspraak geven dan de andere. En dat onze acties transparant, inzichtelijk en herleidbaar zijn. Als zelfsturende organisatie weten we uit ervaring dat ook mensen die het niet eens zijn met elkaar, toch tevreden kunnen zijn over de manier waarop beslissingen tot stand zijn gekomen. In onze participatietrajecten streven we er dan ook naar dat alle betrokkenen aan het eind zeggen: ‘het was een eerlijk proces’.

Participatie & systeemdenken

Als systeemdenkers kijken we naar het grotere plaatje, om verkokerde perspectieven te voorkomen. We werken iteratief en blijven onszelf steeds verbeteren, met een goed plan dat flexibel omgaat met ontwikkelingen, omdat de omgeving nooit stil staat en continu in beweging is. Wij bewegen mee en bewaken de vaste kaders. We begrijpen de uitdagingen in complexe projecten en weten hiermee om te gaan. Elk project kent zijn eigen geschiedenis, gevoeligheden en raakvlakken. Dit maken we expliciet, wat zorgt voor herleidbaarheid en op die manier ook voor vertrouwen.

Chamiyah de Booij

Vragen? Stel ze aan
Chamiyah de Booij