hero-object

Systems Engineering

Het ontrafelen en structureren van complexiteit

hero-image

Bij Dutch Boosting Group passen we Systems Engineering toe als aanpak voor projecten. Daarmee helpen wij onze klanten om op efficiënte wijze te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt voor het ontwikkelen van succesvolle systemen die optimaal bijdragen aan de klantbehoefte.

Met Systems Engineering (SE) komen we tot de kern van waar het over gaat in projecten. We vergroten duidelijkheid en kwaliteit in processen en projecten. Dat zorgt voor verbetering van besluitvorming en versnelling van ontwerp, ontwikkeling en realisatie. We ontrafelen problemen en zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een optimaal systeem.

Waarom Systems Engineering?

Systems Engineering wordt door Dutch Boosting Group als aanpak toegepast voor het ontwikkelen van een succesvol systeem. Dat doen wij vanuit verschillende rollen in uiteenlopende projecten.

We zorgen voor overzicht in complexiteit door inzicht in compleetheid, onderlinge relaties en relevantie van eisen, objecten, werkpakketten en dergelijke. Ontwerpbeslissingen worden expliciet afgewogen, het project voldoet traceerbaar aan de doelstellingen en alle projectinformatie is eenduidig.

Volgens de aanpak en principes van Systems Engineering geven we invulling aan de inhoudelijke kwaliteitsbeheersing van het project: we doen de juiste dingen én we doen de dingen juist.

Expliciet

Bij Dutch Boosting Group vinden we dat een keuze transparant en informatie traceerbaar moet zijn. Zo is het ook op een later moment duidelijk hoe en waarom keuzes zijn gemaakt. Door van begin af aan de onderste steen boven te halen, voorkomen we dat er besluiten worden genomen op basis van aannames. Zo ontstaan er geen interpretatieverschillen die ertoe leiden dat hetgeen gebouwd wordt niet overeen komt met de oorspronkelijke behoefte.

Iteratief

Het ontwikkelen van complexe systemen is nooit een rechtlijnig proces. Met Systems Engineering houden we rekening dat stappen zich herhalen. Dat is nodig om systemen goed op elkaar aan te laten sluiten en nieuwe informatie te verwerken. We checken constant of we nog op het goede pad zitten: is er iets veranderd dat het systeem of omliggende systemen beïnvloedt? Doen we het juist(e)?

In één keer goed

Hoe meer tijd en aandacht je aan de voorkant investeert in de ontwikkeling van een systeem, hoe minder herstel je achteraf hebt. Door extra energie te steken in de voorbereiding, controles en het inrichten van een iteratief proces zorgen we dat de juiste keuzes worden gemaakt. Dat scheelt aanpassingen, hoge kosten en gedoe. Geen overbodige luxe voor complexe en maatschappelijke projecten waarin we ons geen fouten kunnen veroorloven.

Zelf aan de slag met Systems Engineering

Het verschil maken voor mens en omgeving is onze passie. In onze Academy dragen we dat uit door onze Systems Engineering kennis te delen. Dat doen we in (gast)colleges en met trainingen, workshops en webinars.

Wil je meer over Systems Engineering weten, of er meer werken? Volg dan één of meerdere van onze Systems Engineering trainingen.

Naar de Academy

object

Projecten