hero-object

Omgevings management

Met de omgeving, voor de omgeving.

hero-image

Bij Dutch Boosting Group is een opgave pas een succes als de bestuurders, bewoners, ondernemers en andere stakeholders in de omgeving dat ook vinden. Wij staan we voor het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor alle stakeholders en een inclusief proces. Door hiervoor zorg te dragen voegen we waarde toe aan elke opgave.

De omgeving heeft een belangrijke rol in het succes van een oplossing. Een gemiste kans om de omgeving pas in een laat stadium te betrekken. Bij Dutch Boosting Group doen we er alles aan om waarde toe te voegen aan de omgeving waarin we werken. Helaas is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te houden, maar juist dan blijven we eerlijk en transparant. Oprechte interesse voor de problemen, drijfveren en belangen van betrokken partijen is voor ons een noodzakelijke voorwaarde om het succes van de opgave groter te kunnen maken.

Ons geheim? Systeemdenken.

De consultants van Dutch Boosting Group hebben oog voor de verschillende systemen waaruit de wereld om ons heen is opgebouwd. Dat kunnen technische en maatschappelijke systemen zijn. Door een wisselwerking tussen systemen ontstaat er interactie. Soms levert dit risico's op, soms kansen. Onze werkwijze helpt om te begrijpen hoe technische en maatschappelijke systemen met elkaar in verbinding staan.

Systemen worden vaak alleen vanuit een technisch oogpunt belicht. Dat vinden wij bijzonder. Immers, een technische oplossing hoeft niet per definitie te voldoen aan de behoeften die gebruikers hebben. Door oog te hebben voor de menselijke component komen de omgevingsmanagers van Dutch Boosting Group tot oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de omgeving.

Proactief en inclusief

Een gelijkwaardig speelveld voor alle stakeholders is enorm belangrijk om tot toekomstbestendige oplossingen te komen. Bij Dutch Boosting Group zijn we van mening dat participatieprocessen en omgevingsmanagement inclusief moeten zijn. Daarom zetten we altijd een stap extra om alle relevante behoeften en belangen te achterhalen, óók van de minder aanwezige stakeholders. Zo komen we tot breed gedragen keuzes. Tegelijkertijd creëren we een proces waarin alle stakeholders proactief worden gezien en gehoord.

Duidelijk en transparant

Ons taalgebruik sluit aan bij de omgeving. Bij Dutch Boosting Group maken we in begrijpelijke taal inzichtelijk waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Hierbij hebben we niet alleen oog voor een technische oplossing, maar zetten we het grotere maatschappelijke vraagstuk centraal.

Adviseren, implementeren, coachen en trainen

Van verkenning tot realisatie, de omgevingsmanagers van Dutch Boosting Group weten in elke fase van een project hoe omgevingsmanagement effectief ingericht kan worden. Met kennis er ervaring in verschillende vakgebieden en in verschillende projectfasen zoeken we samen wat de omgevingsbehoefte is en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.

Download onze brochure