Blog: Vervang confrontatie door dialoog

Omdat ruimte in Nederland steeds schaarser is en de druk op het milieu groter wordt, is de verwachting dat tegenstellingen de komende tijd toenemen. Er kunnen dus meer geschillen ontstaan tussen veel verschillende partijen. Booster Erik, consultant en gecertificeerd Mediator, ziet in mediation de oplossing. 

Over de toekomst van het gebied wordt al jaren gediscussieerd,' zomaar een voorbeeld van een citaat uit actualiteiten over ruimtelijke ordening. Conflicten in de bouw, ruimtelijke ordening en milieuzaken worden vaak onderling opgelost. Maar helaas lukt dat niet altijd. Een kwestie kan dan leiden tot langlopende en moeilijke 'strijd’ tussen betrokkenen.

De partijen kunnen flink in omvang, kennis en invloed verschillen. Een gevoel van uitsluiting kan bij voorbeeld worden ervaren door degenen die geen toegang hebben tot middelen, expertise of invloedrijke positie waar anderen wel gebruik van kunnen maken. Onbalans kan ervoor zorgen dat het gesprek rond een kwestie moeizaam verloopt en conflicten kunnen voorbestaan.
In een conflictsituatie kunnen er moeilijk besluiten worden genomen en daar hebben betrokken partijen niets aan. Het is van belang dat partijen duidelijk krijgen wat de ander wil of nodig heeft. Het duidelijk krijgen van behoeften of belangen vormt een belangrijk element van een constructieve conflictoplossing. Betrokken partijen verschuiven op die manier het accent van conflict, rond standpunten naar onderhandelen over hun belangen, naar een win/win situatie.

Mediation vervangt de confrontatie door dialoog. Een onafhankelijke derde brengt het proces van communicatie tussen partijen weer op gang. Binnen mediation staan de belangen van betrokkenen centraal. De aanpak richt zich ook op het vergroten van wederzijds begrip en helpt om een oplossing te bouwen in het gezamenlijk belang. Vaak kan dit sneller en met grotere waarde voor partijen dan bij andere vormen van geschiloplossing, zoals arbitrage of rechtszaak waarbij een derde een bindend oordeel over partijen en de kwestie uitspreekt. Een uitspraak is immers geen garantie dat de onvrede over een kwestie is opgelost en laat de kans om de relatie te behouden of zelfs te verbeteren vaak onbenut.

Bij Dutch Boosting Group werken we veel aan projecten in de ruimtelijke ordening, infrastructuur, energietransitie en gebiedsontwikkeling. We hebben daarom ruime ervaring en kennis in deze domeinen. Kennis en ervaring die goed van pas komt in de rol van neutrale derde partij; we herkennen veelvoorkomende kwesties en spreken de taal. Daarnaast beschikken we over ervaren en geregistreerde bemiddelaars die we kunnen inzetten. Dus mocht je geconfronteerd worden met een kwestie waar je onderling niet uitkomt? Neem dan contact met mij op om te kijken hoe we kunnen helpen.