Gerard Boks

Consultant

Gerard is scherp op het te behalen resultaat en is in staat om afgewogen keuzes te maken in complexe opgaven. Door zijn mensgerichte aanpak, overtuigingskracht en zijn krachtige persoonlijkheid, weet hij een verbinding op verschillende niveaus te realiseren waardoor hij in staat is een constructieve samenwerking tot stand te brengen en de doelstellingen op een efficiënte wijze te realiseren.

Gerard kan zijn gedachten goed onder woorden brengen, luisteren naar anderen en op verschillende niveaus de juiste toon hanteren. Hij staat sterk in zijn schoenen en kan zich goed inleven in de positie van zowel de opdrachtgever, de opdrachtnemer als de omgeving. Gerard weet goed hoe hij op zowel in het “veld”, ambtelijk als bestuurlijk niveau draagvlak kan creëren en deze om te zetten naar heldere afspraken en concrete resultaten.

Over Gerard

Vaardigheden: Het aanpakken en oplossen van complexe situaties/projecten.
Kwaliteiten: doortastend, diplomatieke en enthousiasmerend
Expertise: Strategisch advies, Procesmanagement, Omgevingsmanagement, conflicthantering, bedenken van creatieve oplossingen.
Je moet bij mij zijn voor: Om tegenaan te praten ;)
Gerard Boks

Ook voor draagvlak geldt; verandering is de enige continue factor.