Gijs Stigter

Managing consultant

Gijs is te typeren als een resultaatgerichte ondernemer met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. In zijn handelen, combineert hij gevoel voor belangen van private en publieke partijen in een projectomgeving met een commerciële en doelgerichte aanpak. Strategieontwikkeling, politiek-bestuurlijke affiniteit, snel schakelen, sturen op hoofdlijnen en oplossings- en resultaatgerichtheid, zijn dominante aspecten in zijn werk. Vanuit zijn intrinsieke motivatie tot het creëren van “beweging” is hij in staat om initiatieven en mensen te verbinden. Met het doel de stakeholders/ omgeving mee te nemen in het realiseren van het gewenste resultaat.

Over Gijs

Gijs Stigter

Vanuit gedrevenheid betekenis creëren.