Raoul Rademaker

Consultant

Raoul is een multidisciplinaire projectwerker die het belangrijk vindt dat er tijdens een project naar een oplossing wordt gezocht die alle stakeholders als positief ervaren. Hij probeert altijd analytisch en objectief naar problemen te kijken om te zorgen dat er geen partij gedupeerd wordt. Raoul werkt graag samen in projecten en kan dan zowel een meer leidende rol als een meer volgende rol aannemen, afhankelijk van de situatie.

Over Raoul

Vaardigheden: Analyseren, structuur aanbrengen.
Kwaliteiten: Analytisch, loyaal, oprecht
Expertise: Systems Engineering
Je moet bij mij zijn voor: Voor alles, wanneer jij denkt dat ik je verder kan helpen.
Raoul Rademaker

Een project is pas een succes als alle betrokkenen tevreden zijn