Saskia van Broekhoven

Consultant

Als geboren Zeeuwse staat Saskia nuchter in het leven en pakt ze zaken pragmatisch en doelgericht aan. Plezier in het werk en de samenwerking staan daarbij voor haar voorop. In technisch uitdagende projecten is Saskia op haar best; door haar technische achtergrond kan ze actief meedenken in het vinden van oplossingen waarmee de belangen van alle stakeholders zo goed mogelijk worden gediend. Binnen projecten bewaakt ze het omgevingsmanagement én houdt ze het proces, de samenwerking en de kwaliteit van (tussen)producten in de gaten. Saskia gelooft dat een goede omgevingsmanager op de hoogte is van alle aspecten binnen een project, omdat alles invloed kan hebben op de afspraken die met de omgeving zijn gemaakt. Het begrijpelijk uitleggen van de techniek en werkwijze aan de betrokkenen vind ze erg leuk. Saskia weet waar ze het over heeft en kan dat goed overbrengen.

Over Saskia

Vaardigheden: Problemen oplossen, verantwoordelijkheid nemen, resultaatsgericht handelen.
Kwaliteiten: Doortastend en scherp, gericht op het oplossen van problemen en vraagstukken. In staat om het verhaal achter het verhaal helder te krijgen. In staat om mensen te enthousiasmeren en tot actie te bewegen. Betrokken en verantwoordelijk. Creatief in het bedenken van oplossingen
Expertise: Omgevingsmanagement, civiele techniek, uitvoering van grote (civiel)technische projecten communicatie, trainingen en workshops
Je moet bij mij zijn voor: Oplossen van problemen, uitleggen van moeilijke dingen.
Saskia van Broekhoven

Waar een wil is, is een weg. Desnoods leggen we hem zelf aan.