Martijn Hendriks

Consultant

Vanuit zijn brede academische achtergrond wil Martijn graag bijdragen aan de kansen en uitdagingen die voor ons liggen. Hij houdt graag in de gaten wat er over de hele wereld in andere contexten gebeurt en bedenkt hoe dit van toepassing kan zijn op onze eigen omgeving. Hierdoor is Martijn in staat om problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en creatieve oplossingen te vinden. Toenemende kennis van onze leefomgeving brengt echter ook steeds weer nieuwe inzichten die voortdurend vragen om aanpassing. Martijn vraagt zich af hoe alle betrokkenen hierin meegenomen kunnen worden.

Over Martijn

Expertise: Gebiedsontwikkeling, tenderstrategie, verduurzaming, circulair bouwen.
Martijn Hendriks

Nederland is mooi en wordt steeds beter, maar niet zonder groeipijnen.