Joep Ottenhoff

Consultant

Vanuit zijn sociaaleconomische geografische achtergrond heeft Joep een sterke affiniteit ontwikkeld voor ruimtelijke processen die een effect hebben op de leefomgeving. Hij haalt energie uit opdrachten waarbij hij mensen kan verbinden binnen toekomstbestendige projecten. Samenwerken met collega’s en stakeholders motiveert hem om projecten zo effectief en gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Met veel passie gebruikt hij zijn empathische en analytische vaardigheden om zo goed mogelijk te luisteren en te kijken naar welke vervolgstappen er nodig zijn en waarom, om zo een inclusief mogelijk proces te realiseren. Joep is enorm gedreven om het beste in elkaar naar boven te halen. De combinatie van werken met mensen enerzijds en het structureren en stroomlijnen van projecten anderzijds, is voor hem iets waar hij elke dag met plezier voor opstaat.

Over Joep

Vaardigheden: Analyseren, overtuigen, meedenken en structureren
Kwaliteiten: Creatief, communicatief vaardig en leergierig
Expertise: Omgevingsmanagement, systems engineering
Je moet bij mij zijn voor: Alles wat een teamspeler vereist, een goede brainstormsessie of voor een goed gesprek.
Joep Ottenhoff

Werken vanuit passie en met een luisterend oor leidt tot het optimale resultaat