Femke de Groot

Consultant

Femke wordt enthousiast van complexe vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving. Vooral wanneer deze de thema's water en bodem raken, zowel in landelijk als stedelijk gebied. Als zij ergens aan begint wil ze het ook graag afmaken. Ze stelt niet uit, maar pakt door. Femke kan urenlang met zorg en aandacht informatie uitpluizen, net zolang tot de puzzelstukjes op zijn plek vallen. Het maken van toekomstbestendige samenwerkingen is hierin voor haar onmisbaar. Femke maakt zich hard voor sterke samenwerkingen, die strategie bevorderen en implementatie waarmaken. Zij denkt strategisch en kan een strategie of concept vervolgens vertalen naar concrete stappen.

Over Femke

Vaardigheden: Aanbrengen van structuur, schakelen tussen schaalniveaus, analytisch
Kwaliteiten: Vindingrijk, verantwoordelijk, kijken naar vraagstukken met een kritische maar optimistische blik
Expertise: Klimaatadaptatie, waterbeheer en duurzame gebiedsontwikkeling
Je moet bij mij zijn voor: Een frisse blik op een vraagstuk.
Femke de Groot

Uitkomsten die je van tevoren niet bedenkt, zijn de aller mooiste.