hero-object

Duurzaamheid

Het bouwen aan toekomstbestendige systemen.

hero-image

Bij Dutch Boosting Group geloven we dat toekomstbestendige systemen per definitie duurzame systemen zijn. Systemen die spaarzaam omgaan met onze grondstoffen, duurzame energiebronnen inzetten, milieuvervuiling tegengaan, ruimte bieden voor klimaatherstel en biodiversiteit omarmen.

Het vormgeven van zulke systemen vraagt om anders denken én anders doen. Er is een fundamentele verandering nodig om uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Zo’n verandering komt alleen tot stand als we met een kritische blik naar onze huidige systemen kijken. Een complexe opgave waarin een ieder zijn steentje bij moet dragen.

Vanuit onze werkwijze Systems Engineering weten wij dat het stellen van expliciete eisen essentieel is om tot passende toepassingen te komen. Toch blijft het in de praktijk van veel projecten moeilijk om de grootse ambities op gebied van duurzaamheid te vertalen in duidelijke projecteisen. Wij kunnen u helpen met advies op gebied van duurzaamheid, procesbegeleiding in duurzaamheidsprojecten en een systeemgerichte, duurzame aanpak binnen uw project, geënt op de principes van Systems Engineering.

Systeemdenken en duurzaamheid

Als systeemdenkers voor de leefomgeving weten we bij Dutch Boosting Group als geen ander complexiteit te ontrafelen. Hoe? Met systeemdenken. Systems Engineering (SE) helpt ons met een analytische en integrale blik naar duurzaamheidsvraagstukken te kijken. Vanuit deze integraliteit van duurzaamheid leveren we een bijdrage aan de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige wereld.

Gedreven door inhoudelijke kennis en een enorme intrinsieke motivatie zetten we bij Dutch Boosting Group een stap vooruit. Dit doen we vanuit de fundamenten van duurzaamheid, maar ook vanuit specifieke thema’s binnen duurzaamheid zoals de Energietransitie en Circulaire economie.

Duurzaamheid bij Dutch Boosting Group

Ook Dutch Boosting Group is zich bewust van haar footprint en besteed veel aandacht aan het terugdringen en beperken daarvan. Zo zijn wij onder andere gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Om onze CO2 uitstoot te beperken, nemen we onder andere maatregelen op het vlak van mobiliteit, huisvesting en afvalstromen.

Sies Overbeek

Meer weten over duurzaamheid bij Dutch Boosting Group? Vraag het aan
Sies Overbeek