hero-object

Een uniek kijkje in de wereld van klimaatadaptatie

hero-image

Binnen Dutch Boosting Group zijn we allemaal bezig invulling te geven aan onze purpose: bijdragen aan waardevolle, toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving. Hoe we dat doen, is voor iedereen anders. Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in watermanagement en klimaatadaptatie. Toen ik werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan een project op het gebied van klimaatadaptatie, ging ik die uitdaging dan ook graag aan!

Onder de naam ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ ben ik betrokken bij de organisatie van zeven bijeenkomsten verspreid door het land, waarin professionals met elkaar in gesprek gaan over klimaatadaptatie in hun regio. De bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende partijen: de onderzoekslijn ‘Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie’ van de NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat), STOWA (het kenniscentrum voor de waterschappen), Stichting RIONED (de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer), Platform Samen Klimaatbestendig en de werkregio waar de betreffende bijeenkomst plaatsvindt. Het doel: een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta creëren.

Gluren bij de buren

Hoe richten we de Nederlandse bebouwde omgeving slim in voor de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomsten, waarin we onder andere kennis delen, ‘gluren bij de buren’, de contacten versterken en wensen en behoeftes ophalen uit de regio’s. Op die manier hoeven de diverse overheidsorganisaties niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Zo zijn er al heel wat tools ontwikkeld op het gebied van klimaatadaptatie in steden, maar zijn veel partijen niet op de hoogte van het bestaan en/of de toepassing van die tools. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onder andere waterschappen, gemeentes, provincies en andere partijen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij klimaatadaptatie.

Kennis delen, de contacten versterken, wensen en behoeftes ophalen uit de regio’s en van elkaar leren staan centraal.

Vanuit Dutch Boosting Group ben ik dus betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat uit een plenair gedeelte en workshops in verschillende sessies. Ik ondersteun bij de voorbereiding van de workshops en de verslaglegging ervan, plan overleggen om de workshops vorm te geven, denk mee over de werkvormen (liefst zo interactief mogelijk) en stem praktische wensen af met procesbegeleider Carleen Mesters (van de organisatie Stroom en Onderstroom), die mijn opdrachtgever is voor deze opdracht. Daarnaast zorg ik voor de verslaglegging na elke workshop en de discussie die op die workshop volgt. En dat doe ik met heel veel plezier!

Botsende belangen

Dat plezier haal ik onder andere uit het onderwerp. Klimaat, klimaatadaptatie en de vraag hoe we Nederland slim inrichten voor de toekomst hebben mijn grote interesse. Deze opdracht geeft mij een uniek inkijkje in de wereld van klimaatadaptatie en de uitdagingen die hierbij spelen. Ik zie koppelkansen en uitdagingen op het gebied van de energietransitie, woningbouwopgave en andere actuele onderwerpen. Het is daarnaast boeiend om te zien hoe beleidsvorming werkt en hoe belangen kunnen botsen. Tijdens de bijeenkomst in Groningen was er een interessant voorbeeld uit Friesland, dat gedemonstreerd werd aan de hand van de Veenmobiel, een schaalmodel van de Friese ondergrond en grondwaterstanden op een aanhanger. Daar werd onder andere duidelijk, dat als we aan de lange termijn denken, we water willen laten staan in de diepste polders (om zoute kwel tegen te gaan en als zoetwatervoorziening in de zomer), in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren, zoals dat nu gebeurt. Maar als dan bijvoorbeeld blijkt dat een deel van Heerenveen en veel agrarische bedrijven in die polders liggen, dan worden dat soort doelstellingen toch heel lastig. Ook andere kortetermijnbelangen zoals goedkope woningen of werkgelegenheid concurreren met de langetermijndoelstellingen. Ik zie dan ook met eigen ogen hoe moeilijk het is om klimaatadaptatie te borgen in beleid en projecten. Deze inzichten maken de bijeenkomsten superleerzaam én heel interessant!

Maar ik haal mijn werkplezier ook uit het proces. Het is bijvoorbeeld leuk om interactieve workshops vorm te geven en te modereren, en ik leer veel over organiseren en faciliteren in het algemeen. En ik heb mijn netwerk uitgebreid met mensen bij verschillende organisaties die op het vlak van klimaatadaptatie actief zijn. Kortom: een projectvraag die ik inhoudelijk gezien heel interessant vind, een proces waar ik veel van leer én een doelstelling die perfect matcht met onze purpose… Een project waar ik energie van krijg!