hero-object
Blog

Auteur: Joost Beers

Wereld-uitdagingen in Amsterdam

hero-image

Mijn collega’s van Dutch Boosting Group zien mij regelmatig met een enthousiaste glimlach door ons prachtige pand in Utrecht lopen. En dat is niet voor niks! Sinds januari werk ik namelijk vanuit Dutch Boosting Group voor gemeente Amsterdam. Een opgave waar ik veel energie van krijg. De opdracht waar ik bij betrokken ben, heeft te maken met een onderwerp dat mijn grote interesse heeft: duurzaamheid. Daarnaast gaat er door dit project waarschijnlijk veel veranderen, en het is mooi om daar onderdeel van te zijn! 

Amsterdam is al een tijdje behoorlijk vol, en bovendien groeit de stad nog steeds. Er liggen daarmee grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en de openbare ruimte: hoe houden we de stad in beweging? Voorheen was het beantwoorden van die vraag een routineklus: er werd een extra rijbaan aangelegd of een fietspad verbreed. Maar dat kan niet meer; de rek is uit het systeem. Bovendien liggen er tal van (wereld)uitdagingen als het gaat om de klimaatopgave, grondstoffen (Amsterdam wil een volledig circulaire stad worden) en kosten. Het moet dus anders. En waarschijnlijk minder.

Draagvlak creëren
Als we met zijn allen een beetje moeten minderen, wat kan er dan wél? En wat willen we? Het is van groot belang om op dit gebied draagvlak te creëren onder de BOB: de bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Om sámen de stad te (blijven) bouwen. Dat doen we door hen actief te betrekken bij het vraagstuk en met hen verder te kijken. Welke prioriteiten hebben zij? Hoe willen zíj het doen? In plaats van te zeggen: ‘dit is de oplossing en we doen het zo’, wordt die oplossing sámen met de stad en alle betrokkenen vormgegeven.

Weg uit de ‘kolommen’
Daarbij betrokken zijn is heel erg leuk. Er verschuift op deze manier niet alleen extern van alles, maar ook binnen de gemeente. Waar er eerst verschillende afdelingen waren die zich bijvoorbeeld bezighielden met het ov, of met de belangen van fietsers in de stad, worden die afdelingen nu gedwongen om meer integraal te gaan samenwerken. Ze moeten weg uit hun ‘kolommen’. Dat is op dit moment niet per se gemakkelijker, maar op den duur wel effectiever. In plaats van te concurreren op de openbare vierkante meter is het nodig samen de beste oplossing te realiseren. Dit is systeemdenken pur sang. En het resultaat is een stad waarin het geheel meer is dan de som der delen die samen de openbare ruimte vormen.

Kortom: ik mag werken aan een project waar aan alle kanten alles gaat veranderen. Daar zet ik mij dan ook met veel enthousiasme dagelijks voor in! Ben jij nog niet klaar voor verandering? Waar loop je tegenaan of twijfel je aan? Laten we in gesprek gaan!