hero-object

Systeemdenken en duurzaamheid

Booster Sies ontwikkelt nieuwe training

hero-image

Sies Overbeek zit al sinds zijn 6e jaar het liefst met zijn hoofd in de bosjes en met zijn voeten in de modder. De natuur, en hoe dit fascinerende systeem werkt, is altijd zijn grote passie geweest. Toen hij er in zijn tienerjaren achter kwam dat de staat van onze natuur meer en meer verslechtert, wist hij dan ook dat hij daar iets tegen wilde doen. Dat gaf hem zijn motivatie voor het kiezen van zijn opleidingen en zijn werk.

“Na mijn studie Ecology & Wildlife realiseerde ik me dat het beschermen van de natuur geen zin heeft zo lang we deze blijven uitputten”, zegt hij daar zelf over. “Omdat ik de kern van het probleem aan wilde pakken, besloot ik door te studeren en een intergraler beeld te vormen. Omdat de onderwaterwereld mij altijd het meest gefascineerd heeft, koos ik voor duurzaam Kust- en Zeemanagement. Met inmiddels een berg kennis op zak over ecologie, de onderwaterwereld en ruimtelijke systemen, besefte ik dat ik pas écht impact zou kunnen maken wanneer ik ecologen, ondernemers, engineers en andere disciplines samen om de tafel zou kunnen brengen. Deze werelden botsen immers geregeld en een samenwerking tussen deze twee gaat dan ook lang niet altijd optimaal. Daarom heb ik nog een master Circulaire Economie en Meervoudige Waardecreatie gedaan, waarbij je met een integrale bril naar producten, bedrijven en systemen kijkt. Hiermee breng je meerdere disciplines en waarden bij elkaar.

Nadenken over de hele levenscyclus

“Zo moeten we naar alles gaan kijken. In systemen, producten en projecten moeten integraal meerdere waarden meegenomen worden. In mijn vooropleidingen heb ik kennis opgedaan over zowel economische waarden als ecologische waarden en menselijke waarden… want dan pas krijg je een volledig beeld van duurzaamheid. Dat vergt van ons wel een fundamentele andere aanpak. We moeten met deze integrale bril over de héle levenscyclus gaan nadenken. Bij het inrichten van onze systemen moeten we ons afvragen hoe we datgene wat we er aan de voorkant instoppen, aan het eind van het traject kunnen hergebruiken. En dat dan ook nog zonder vervuiling of andere problemen. Vanuit mijn eerder opgedane kennis geef ik in mijn training handvatten om duurzaamheid binnen complexe projecten en systemen succesvoller te implementeren.”

Integrale visie op duurzaamheid

“Onze natuur bestaat uit energie, grondstoffen en de biosfeer (bodem, water, lucht en biodiversiteit). Al die elementen dienen aan de voorkant meegenomen te worden binnen een project. Het is mijn doelstelling om dit integrale kader, deze integrale visie op duurzaamheid, te delen met bijvoorbeeld ondernemers, projectontwikkelaars, productontwikkelaars of architecten. Hoe werkt dat natuurlijke ecosysteem? Hoe operationaliseer je duurzaamheid binnen je project en hoe neem je het vervolgens succesvol mee? Zodat duurzaamheid op een goede manier geïmplementeerd kan worden binnen projecten, systemen, business- en verdienmodellen van organisaties of zelfs in je persoonlijke leven.”

Wil jij je door Sies laten inspireren om duurzaamheid binnen complexe projecten en systemen succesvoller te implementeren?

Meld je dan aan voor de training Duurzaam Systeemdenken.