CO2-booster Jules over de prestatieladder

Dutch Boosting Group heeft het bijdragen aan waardevolle en toekomstbestendige oplossingen tot haar purpose gemaakt. Om ook onze eigen impact hierin inzichtelijk te maken en te sturen op impact zijn wij gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Co2-booster Jules nam het voortouw en maakt het zijn persoonlijke missie om Dutch Boosting Group C02-neutraler te maken.

Hé Jules, jij bent CO2-booster geworden, hoe zit dat?

Dat klopt. Ik heb de hoofdverantwoordelijkheid voor het certificeringsproces van de CO2 prestatieladder op mij genomen. Vooropgesteld uit interesse om onze duurzame ambities concreet te maken, maar ook om te leren hoe certificeren in z’n werk gaat. Daardoor ben ik een beetje het gezicht geworden van CO2 -reductie binnen Dutch Boosting Group

Een rol die jou op het lijf geschreven is?

Dat denk ik wel. Ik vind het belangrijk om op een leuke manier bewustzijn te creëren. Hoeveel CO2 kost het om een tosti klaar te maken? Dat zijn het soort vragen waarmee je mensen aan het denken kunt zetten. Ik denk niet dat je volledig duurzaam bezig kunt zijn, als je niet weet wat de impact is van wat je doet. Je moet eerst inzicht hebben, pas daarna kun je jezelf afvragen: hoe stuur ik bij?

Waarom wilde je de CO2-prestatieladder beklimmen?

Het mooie van de CO2-prestatieladder is dat deze het geven van inzicht als doel heeft. Maar daarvoor moesten we wel eerst alle data zien te verkrijgen. Energieverbruik, tankgegevens, declaraties. We hebben bergen moeten verzetten om alle cijfers op tafel te krijgen en daarin hebben we onze leveranciers niet gespaard. Het certificeren op de prestatieladder was een goede kans om inzicht in de eigen (in)directe uitstoot te krijgen en daarnaast ook inspiratie op te doen bij andere bedrijven.

Welke inzichten heb je vervolgens uit de data verkregen?

Goede vraag, want met alleen data ben je er nog niet! Het is belangrijk dat je de juiste verbanden legt. Zo zagen we bijvoorbeeld dat ons elektrisch autoverbruik in 1 jaar tijd met 900% toenam. Goed bezig, zou je misschien zeggen. Maar we weten ook dat ruim 80% van onze CO2 uitstoot te herleiden is naar mobiliteit. Dus een belangrijker inzicht is dat we kritischer om moeten gaan met onze reisbewegingen, en kijken hoe we meer met OV of thuiswerken kunnen doen.

Hoe kom je van data tot goede maatregelen?

Je kunt nooit een volledig duurzame keuze maken. Bij alles wat je doet, zijn er kanttekeningen te maken. Het ene is misschien beter dan het andere, maar het één is soms ook zoveel slechter dan het andere. Daarom begint het voor mij altijd bij inzicht in je uitstoot. Pas als je weet waar de meeste winst te behalen is, kun je bepalen welke stappen je moet zetten om te verminderen.

Tot slot: met welke maatregelen gaat Dutch Boosting Group nu actief aan de slag?

Om grote winst te behalen, moet je vaak grote maatregelen nemen. Met het oog op de verhuizing van Dutch Boosting Group kijken we nu kritisch naar OV-bereikbaarheid, centrale ligging en slimmer gebruik van ruimte. Daarmee verwachten we een flinke slag te slaan. Maar onder het mom van ‘kleine moeite, groot effect’ spoor ik ook collega’s aan om kleinere maatregelen te nemen. Zoals het op peil houden van je bandenspanning. Ja, dat klinkt misschien flauw, maar het heeft echt impact op je uitstoot (en veilige wegligging). En het is natuurlijk ook super praktisch, wat mij erg aanspreekt. Duurzaamheid betekent ook gewoon aan de slag gaan, toch?

Meer lezen over de CO2 reductie? Bekijk onze pagina over de CO2 prestatieladder.