Meebouwen aan een klimaatneutraal Europa bij Tennet

Het innovatieve 2GW-programma van TenneT speelt een cruciale rol in de energietransitie. De aanleg van windparken op zee zijn een essentieel onderdeel en zal Europa helpen het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te worden. Dutch Boosting Group staat Tennet in dit programma bij met standaardisering en training op gebied van Systems Engineering. Vorige week maakte TenneT bekend met welke twee partners zij de eerste kabelverbindingssystemen voor vijf Nederlandse 2GW-projecten gaan realiseren.

De keuze van TenneT om Systems Engineering toe te passen biedt een denkwijze en een structuur waarbinnen een project navolgbaar en aantoonbaar ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd kan worden. Besluitvorming vindt plaats op basis van expliciete data en keuzes zijn achteraf altijd te herleiden. Dat maakt risico’s beter beheersbaar en resultaten voorspelbaarder.

Nieuwe standaard

Tijdens dit project heeft Dutch Boosting Group geholpen een standaard neer te zetten voor alle 2GW aansluitingen. Waaronder de kabelsystemen. Extra vernieuwend is dat er speciaal een database ontwikkeld is, waardoor het werken met losse documenten verleden tijd is. Erik van der Veer, als consultant bij Dutch Boosting Group betrokken bij dit project, vertelt: “Het creëren van één gegevensbron werkt efficiënter en kost minder tijd en geld. Partners krijgen in het 2GW programma in toenemende mate toegang tot de database, waar een groot deel van het contract staat. Eisen die TenneT aan haar partners, leveranciers en ook de te realiseren systemen stelt.” Het standaardiseren naar één integrale eisenset vanuit alle verschillende documenten en betrokken belanghebbenden, zoals asset managers en omgeving, betekent dat er minder informatie is om te verwerken. Dubbelingen werden verwijderd, fouten gecorrigeerd en de informatie geactualiseerd. “Dat werkt voor iedereen uiteindelijk efficiënter en prettiger.” Aldus Erik.

Tijdens de contractvoorbereidingsfase van het 2GW-programma zorgde Dutch Boosting Group voor Systems Engineering trainingen voor zowel TenneT als de partners. Dit draagt bij aan een optimale samenwerkingsrelatie tussen alle partijen in de opvolgende projectfases.

Extra uitdaging

Dat het 2GW project nu een volgende fase is gaat is een flinke mijlpaal. “TenneT heeft een geweldig team met veel oog voor de mens. Ze zijn heel gedreven om het project tot een succes te maken in het belang van de energietransitie.” vertelt Erik. “Om tijdens zo’n proces ook nieuwe dingen op te pakken, zoals Systems Engineering en database gedreven werken, is volgens Erik een extra uitdaging. “Alles wat nieuw is kost energie” vervolgt hij. “Dingen gaan in het begin niet zonder slag of stoot, toch had TenneT het draagvlak om samen met ons door te ontwikkelen. En dat heeft gezorgd voor een mooi resultaat waar we erg trots op zijn.”

Meer over dit project? Lees verder op https://www.tennet.eu/nl/nieuw...

Erik van der Veer

Meer weten? Vraag het aan
Erik van der Veer