hero-object

Landelijke Omgevings- managementdag 2023

Onbevangen Ontmoeten

hero-image

Een aantal van onze boosters waren afgelopen vrijdag op de Landelijke Omgevingsmanagementdag. Zij volgden hier een inspirerend programma én gaven een workshop. Het thema dit jaar was Onbevangen Ontmoeten. Voor Omgevingsmanagers is het ontmoeten van nieuwe mensen dagelijkse kost. Maar hoe doe je dat; luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, zonder ze in hokjes te plaatsen en allerlei aannames te doen? Hoe kan je iemand Onbevangen Ontmoeten? We vroegen het aan Omgevingsmanager Twan!

Twan, bij Dutch Boosting Group zijn we Omgevingsmanagers én systeemdenkers? Hoe kan systeemdenken je helpen in het onbevangen ontmoeten?

Met systeemdenken wil je een overzicht van het geheel in kaart brengen, in plaats van je te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze in het grotere geheel spelen. Systeemdenken kan je helpen om onbevangen te ontmoeten, omdat je als systeemdenker gewend bent alle verschillende relaties, projecten, problemen en uitdagingen in een speelveld objectief in kaart te brengen. Je stelt jezelf steeds de vraag: wat voor spelers en andere projecten zijn er in de omgeving van mijn project? Deze kunnen namelijk iets met elkaar te maken hebben of invloed hebben op elkaar. Er kunnen raakvlakken zijn die elkaar versterken, maar ook problemen kunnen creëren. Als omgevingsmanager ga je dus eerst het systeem en het netwerk in kaart brengen.

De uitgangspunten van systeemdenken lenen zich bij uitstek niet alleen binnen je project, maar ook daarbuiten. Als systeemdenker kijk je niet alleen naar de dingen die je ziet gebeuren, maar ook naar het onderliggende systeem dat deze zaken tot uitdragen brengt. Zo krijg je meer begrip voor hoe anderen op bepaalde zaken reageren, wat ook inspirerend kan werken.

Als Omgevingsmanager en systeemdenker probeer je dus altijd over de schutting heen te kijken, met zo min mogelijk eigen mening, verwachtingen en aannames. We gaan blanco het gesprek in.

LOMD 2023 Marjon Zijlstra Fotografie 0237
Wat hebben jullie op de Landelijke Omgevingsmanagementdag gedaan om mensen een idee te geven van systeemdenken in Omgevingsmanagement?

Om Dutch Boosting Group gelijk op de kaart te zetten hebben we ervoor gekozen om een ander type workshop te geven. In onze workshop ‘Gluren bij de buren – orde in de chaos’ namen we het publiek mee in een casus door middel van een sketch. Met de nodige humor (al zeggen we het zelf) en interactie lieten we als Omgevingsmanagers en systeemdenkers zien hoe wij orde scheppen in de chaos van complexe projecten.

We vroegen mensen voor de workshop begon wat hun beeld is van systeemdenken. Sommige mensen vonden het te technisch en het merendeel wist niet goed wat systeemdenken nou precies is. Dat was dan ook het doel van onze workshop: mensen inspireren om systeemdenken in te zetten om over de schutting heen te kijken, om zo het bredere plaatje te zien!