Dutch Boosting Group en ADSE winnen raamovereenkomst ProRail

Voor de herontwikkeling van het stationsgebied ’s-Hertogenbosch (Spoor- en OV-knoop) gaan wij samen met ProRail aan de slag met Systems Engineering. Een enorm uitdagende klus. Niet alleen vanwege de omvang en complexiteit van deze binnenstedelijke opgave, maar vooral omdat we SE in deze opdracht kunnen uitrollen zoals wij dat het liefste doen: direct vanaf de start van het project.

De vraag is tweeledig. Enerzijds helpen we ProRail met het professionaliseren van hun SE-werkwijze door deze direct toe te passen binnen de concrete opgave van ‘s-Hertogenbosch. Anderzijds wordt er gevraagd SE toe te passen in een omgeving die niet gewend is te werken met SE. “Voor de ontwikkeling van het stationsgebied ’s-Hertogenbosch werken veel partijen samen, denk aan NS, Gemeente Den Bosch, provincie Noord-Brabant, ProRail en andere stakeholders. Nog niet eerder hebben deze organisaties in een gezamenlijke opgave met SE gewerkt. Daarbij geldt dat de ervaringen met het toepassen van de methoden en technieken van SE sterk uiteenloopt. Het is onze missie om Systems Engineering in te zetten als een integrale en gestructureerde aanpak die iedereen bezigt,” aldus Rikkert van der Veer (managing partner bij Dutch Boosting Group).

Uniek aan deze opdracht: we verzetten het werk dit keer niet alleen, maar slaan de handen in één met ADSE. Want waar wij uitblinken in de omgang met complexe SE-processen, is ADSE juist erg goed in de hands-on toepassing, techniek en tooling van SE. Volgens Jeroen Brandse (business development manager bij ADSE) biedt de samenwerking met ProRail solide ondersteuning tijdens het gehele traject: “Onze kernexpertise ligt met name bij het toepassen van SE. Wij kijken naar binnen, de techniek, het systeem en het doel dat het systeem dient heeft onze focus. Terwijl Dutch Boosting Group juist meer naar buiten kijkt en meer oog heeft voor het stakeholdersmanagement en professionalisering. Zo haken we voortdurend op elkaar in.”

Volgens Jeroen krijgt ProRail dankzij de gunning van de raamovereenkomst goed grip op het ‘multidimensionale en integrale spoorknooppunt’, zoals hij het project omschrijft. “Het gaat er tijdens dit meerjarenplan om tijdens de verschillende levensfasen de stakeholders zodanig te betrekken dat het uiteindelijke ontwikkelde stationsgebied voldoet aan ieders verwachtingen. Het is dan ook een fors ombouwproject. Door vanaf het begin SE toe te passen, zorgt ProRail ervoor dat het over de gehele looptijd grip op het project houdt.” Rikkert bekrachtigt dit: “Door direct in de fase van de MIRT-verkenning SE toe te passen, kunnen we de kracht van SE écht benutten. Er is geen enkel project in Nederland waar we zo vroeg in het traject met Systems Engineering inhaken. We hopen dat het een voorbeeld is voor andere complexe opgaven.” Samen hebben ADSE en Dutch Boosting Group alle nodige kennis en expertise voor deze uitdagende opgave in huis. “Ik ben blij om te zien dat ProRail minstens zo overtuigd is van SE als wij en ons heeft gevraagd om hen te daarbij helpen,” aldus Rikkert.