Over-Bruggen: een unieke marktbenadering door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Iedere dag razen er honderdduizenden auto’s over de vele bruggen die onze (snel)wegen rijk zijn. Om deze bruggen veilig begaanbaar te houden, voert Rijkswaterstaat regelmatig onderhoud uit. Zo staat de komende jaren voor een aantal kunstwerken een grootschalige vervangings- en renovatieslag (VenR) gepland. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze kunstwerken veilig blijven tot de VenR wordt gerealiseerd? Dat ze niet plotseling afgesloten hoeven te worden, met alle gevolgen van dien voor het verkeer? Om dat te tackelen, is het project Over-Bruggen in het leven geroepen. Een bijzondere opgave met een unieke, nieuwe marktbenadering. Wij zijn erbij betrokken!

Over-Bruggen is een opgave rondom het (variabele) onderhoud van stalen beweegbare bruggen in regio Rotterdam. Van Merwedebrug tot Van Brienenoordbrug: er worden in totaal 20 bruggen aangepakt (waarvan er aan twee al gewerkt wordt). Hierbij moet je denken aan verven, het dichtlassen van scheuren en bijvoorbeeld het conserveren van de stalen hangers waaraan sommige bruggen hangen. Met deze en andere werkzaamheden verlengen we de levensduur van deze 20 bruggen tot het moment dat de VenR gepland staat.

Vraagspecificatie

De komende jaren worden er ieder jaar twee bruggen aangepakt. Binnen Dutch Boosting Group ben ik als Technisch Adviseur betrokken bij dit project, samen met mijn collega Raoul Rademaker. Ik bemoei me met de Vraagspecificaties richting het te contracteren ingenieursbureau voor deze aanbesteding. En ik blijf hoogstwaarschijnlijk ook na het aanbestedingstraject een rol spelen binnen het project. Dat is leuk, want dit is een project met een uniek karakter.

Dat unieke karakter zit ‘m vooral in een innovatieve benadering van de markt. Een benadering die ik nog niet eerder gezien heb bij Rijkswaterstaat. Zo wordt een raamovereenkomst aangegaan voor maximaal tien jaar met een samenwerkingsverband van een (of meerdere) ingenieursbureau(s), aannemer(s) en Rijkswaterstaat. Het feit dat zo sterk wordt ingezet op nauwe samenwerking tussen al deze partijen in een vroeg stadium, is al zeer bijzonder. Maar ook die contractduur van tien jaar is voor Rijkswaterstaat-begrippen lang. Meestal bindt RWS gecontracteerde partijen niet voor zo’n lange tijd aan zich.

Lerend effect

Het feit dat zowel ingestoken wordt op een sterke als op een langdurige samenwerking heeft er onder andere mee te maken dat we de scope van de bruggen die we moeten aanpakken nog niet exact kennen. We weten simpelweg niet wat er gaat gebeuren en wat we tegenkomen als we gaan werken aan deze bruggen. Daarom is het belangrijk dat we een lerend effect creëren. Als we bij de derde brug, waar we onderhoud aan plegen iets tegenkomen en oplossen, dan is het handig dat we daar bij eenzelfde situatie bij de zevende brug op kunnen acteren. Zonder dat we daar het wiel opnieuw voor hoeven uit te vinden. Door partijen langdurig en intensief met elkaar te laten samenwerken, waarborgen we dit lerend effect door de tijd heen.

Het is handig dat wij vanuit Dutch Boosting Group binnen dit project een bredere kijk hebben op processen dan alleen vanuit technisch management. Zo komen ook onze vaardigheden op het gebied van omgevingsmanagement en contractmanagement uitstekend van pas. Die combinatie van disciplines, onze integrale blik op wat er nodig is en het bredere beeld dat we bieden vanuit Dutch Boosting Group, maakt dat we als strategische partner kunnen fungeren binnen dit project. Waardevol voor ons én voor al die mensen die iedere dag met een gerust hart gebruikmaken van de vele bruggen in regio Rotterdam.