hero-object

Auteur: Jelle Staal

Jelle over zijn werk als Systems Engineer

hero-image

Ik werk nu twee jaar bij Dutch Boosting Group. Hiervoor werkte ik bij ITEQ Engineering, een ingenieursbureau. Ik kreeg daar de mogelijkheid om een stuk projectmanagement op te pakken en merkte al snel dat ik het ook leuk vond om me met het menselijke aspect bezig te houden, i.p.v. me enkel te focussen op techniek. Bij Dutch Boosting Group had ik de kans om te werken aan grotere projecten en systemen, dus ben ik vol enthousiasme hier aan de slag gegaan.

Ik werk als Systems Engineer (SE’er), dat is een soort van procesbegeleider in projecten. Systems Engineering (SE) is een methode om complexe projecten te managen met een focus op de herleidbaarheid van keuzes. Waarom doen we dit eigenlijk? Draagt het wel bij aan de ambities die eerder zijn vastgesteld binnen een project? Met SE pellen we elk probleem af: proberen we nu een symptoom aan te pakken, of is het de kern van het probleem? SE helpt je om systematisch na te denken op verschillende abstractieniveaus. Dat betekent ook dat je als SE’er invloed uitoefent op fundamentele zaken binnen een project. Zo heb ik dat het afgelopen jaar verschillende keren ervaren. Voor Schiphol werkte ik bijvoorbeeld aan project ‘BROEF’, specifiek het ‘brand-oefenvliegtuig’. Dat is een speciaal vliegtuig dat de brandweer van Schiphol (want Schiphol bezit een eigen brandweerkorps) gebruikt om oefeningen uit te voeren. Het brand-oefenvliegtuig moet worden vernieuwd, en wij hebben geholpen om de contractstukken en de aanbestedingsstrategie scherp te krijgen. Bij deze opdracht hebben we de SE methodiek gebruikt.

Een project waar ik nu mee bezig en waar we ook de SE methode gebruiken is het TenneT 2GW Programma. Hierin ben ik SE Advisor voor het Landstation en ben ik verantwoordelijk voor alle SE deliverables. Intern hou ik me bezig met mensen helpen en opleiden in Systems Engineering, en extern bied ik de aannemer hulp waar nodig. We hebben in dit project namelijk partnerships met de aannemers. Op dit moment zit het project in de laatste ontwerpfase; de contracten liggen bij de aannemer en er worden over en weer veel vragen gesteld en beantwoord.

Ook werk ik op dit moment aan het project Schiphol – Sustainable Heating & Cooling. Een project waarin voor terminal 1 en 2 het gehele warme/koude deel vervangen zal worden. Het doel is om helemaal van het gas af te zijn en om dat te bereiken door middel van duurzame bronnen zoals WKO-bronnen en warmte pompen. Een groot project wat in de voorbereidingsfase zit en waar we nu de contracten en aanbestedingsstrategie voor aan het voorbereiden zijn. Voor zo’n groot project is Systems Engineering een ideale methode. Er worden zoveel eisen gesteld, dat kritisch kijken naar die eisen noodzakelijk is.

Wat met aanspreekt in mijn werk is de veelzijdigheid. Als Systems Engineer ben je de katalysator van een project, je zorgt dat je het gunstige verloop van het proces bewaakt en bevordert. Je legt zowel de link met het sociale als met het technische aspect en vertaalt behoeftes naar eisen en strategieën. Hoe komen we tot een succesvol einde van een project waarin alle behoeftes van de klant en stakeholders zijn verwerkt? Dat is een uitdaging die ik graag aanga!