Metro en Tram (MET) is als eigenaar en beheerder van het metro- en tramnetwerk in gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig, betrouwbaar, efficiƫnt en aantrekkelijk openbaar vervoer. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft Metro en Tram een groot belang bij het project Zuidasdok. Het project Zuidasdok betreft de ontwikkelingen op de Zuidas van Amsterdam. De Zuidas is het internationale zakencentrum van Nederland.

Het station Amsterdam Zuid vormt een belangrijk station in het OV-netwerk. In de plan ontwikkelingen wordt ingespeeld op de verbeteringen en verbindingen in de netwerken van verkeer, vervoer, bedrijven en mensen op de Zuidas. Dutch Boosting Group is gevraagd om vanuit de werkwijze Systems Engineering de wensen en eisen van Metro en Tram binnen het krachtenveld van het project Zuidasdok en zijn omgeving mee te nemen in de planontwikkeling, contractvoorbereiding, aanbesteding en
uitvoering.

In de rol van manager Acceptatie & Overdracht voor het project Zuidasdok binnen Metro en Tram, Eigendom en Beheer houdt Dutch Boosting Group zich bezig met de Acceptatie & Overdracht van het project in de verschillende projectfasen. Daarnaast geeft Dutch Boosting Group advies op het gebied van SE binnen het project Zuidasdok en de organisatie Metro en Tram.