Binnen Regio Foodvalley worden in toenemende mate waterstofinitiatieven gesignaleerd rondom transport, opslag en distributie. Deze initiatieven worden vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen ge├»nitieerd en getrokken. Om de ontwikkeling van deze initiatieven te versnellen en om innovatie een boost te geven is Werkplaats Waterstof in het leven geroepen. 

Werkplaats Waterstof heeft als doel om behoeftegericht en vanuit regionale kracht de volgende aspecten te faciliteren:

  1. Kennisuitwisseling binnen de Triple Helix (kennisinstellingen, overheid en bedrijven) op gebied van waterstof
  2. De concrete ontwikkeling van doelen en ambities t.b.v. bestaande of nieuwe waterstofinitiatieven.
  3. Verbinding mogelijk maken tussen waterstofinitiatieven en de betrokken organisaties en personen.
  4. Samenwerking tussen verschillende partijen.

Dutch Boosting Group treedt werkplaatsbegeleider op als facilitator en aanjager. Daarbij begeleidt het de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt het zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen.