Home » Werken bij » Werken zonder hiërarchie

Je zult bij ons nooit horen: ‘dat doen we zo, omdat we dat al jaren doen.’ Als het beter kan, dan doen we dat. Daarbij is fouten maken een must en feedback geven een randvoorwaarde. We hanteren 5 principes waarop de organisatie is gebouwd. Zij helpen ons te toetsen of we de dingen juist doen.

  1. Vertrouwen als vertrekpunt
  2. Sterker door jezelf te zijn
  3. Slimmer door samenwerken
  4. Oog voor elkaar
  5. Zelf de regie nemen

Ons besturingssysteem is méér dan een interne aanpak. Want: de manier hoe wij als collega’s met elkaar omgaan, zo stellen wij ons ook op naar de klant. Wij geloven dat mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen in een omgeving waarin ze vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen én waarin oog voor elkaar is.

Werk je bij Dutch Boosting Group, dan ben je een ambassadeur van onze cyane werkprincipes. Integriteit, zelfsturing, authenticiteit en niet te vergeten plezier zijn kernwaarden waar wij voor staan in onze projecten. Dit succesvol kunnen uitdragen vereist sensitiviteit, vertrouwen, mondigheid en moed van al onze consultants. Boosters zijn daarom transparant, mondig en sensitief naar de omgeving. Het zijn competenties waarop wij elkaar selecteren en onszelf continu in ontwikkelen. Boosters vertrouwen op elkaars kracht en gaan uit van de positieve bedoelingen van elkaar en de klant.

Werken in rollen

Om snel en flexibel te kunnen handelen, en talenten te benutten, worden rollen gedefinieerd met een doel, domein en een aantal verantwoordelijkheden. We hebben rollen gedefinieerd die NU nodig zijn, dus niet die gisteren nodig waren of voor eventuele toekomstige problemen. Binnen deze verantwoordelijkheden kan de persoon die de rol invult beslissingen nemen. Sommige beslissingen hebben impact op een andere rol (of cirkel(s)) dan gaat het adviesproces in werking. De persoon die de rol invult mag een besluit pas nemen als hij één of meerdere mensen om advies heeft gevraagd, de verschillende perspectieven afweegt en dan een keuze maakt.

Jij bent de baas in jouw rol

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen met de juiste informatie en intentie zelfstandig een goed besluit kan nemen. Eén voorwaarde: het mag Dutch Boosting Group niet schaden! Onze boosters hebben niet alleen een externe, maar ook een interne rol. Met z’n allen werken we aan de ontwikkeling van de onderneming in de rol die bij je past en gaan we voor het beste voor onze klanten. Bij ons krijg je enorm veel vrijheid. Of je die ook benut? Dat is aan jou.

Iedereen is eigenaar

We vinden ‘eigenaarschap’ erg belangrijk. Daarmee bedoelen we dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en actief deel uitmaakt van Dutch Boosting Group. Maar zou het nou niet mooi zijn om je niet alleen eigenaar te voelen, maar het ook te zijn? Daarom hebben we bij Dutch Boosting Group een participatieregeling, die het mogelijk maakt dat iedere collega voor een stukje eigenaar wordt van het bedrijf.