Home » Werken bij » Booster Gerard Boks

Waarom heb je voor Dutch Boosting Group gekozen?
Ik heb in mijn werkend leven een ruime ervaring opgedaan als projectmanager en omgevingsmanager. Ik zou om die reden ook als zelfstandig consultant kunnen gaan werken, maar bij DBG kan ik rekenen op een team van collega’s en junioren. Het is fijn om te kunnen sparren met collega’s, met elkaar dingen op te kunnen pakken, analyses te maken en vraagstukken op te lossen. Ieder heeft zijn eigen rol en expertise. Bovendien vind ik het leuk om junior-collega’s op sleeptouw te nemen. Toen ik kennismaakte met DBG, voelde ik meteen een echte klik.

Maar die klik en het teamwork zullen vast niet de enige reden zijn…
Nee, dat klopt. Ook het feit dat het algemene niveau binnen DBG hoog is, vind ik prettig. We lossen samen complexe casussen op, en daar heb je slimme mensen voor nodig. Ook de verscheidenheid in mensen vind ik leuk. Er werken heel verschillende mensen, met verschillende talenten. Daarnaast vind ik de informele cultuur erg prettig. Iedereen zorgt een beetje voor elkaar. Verder past de dynamiek, de continue verandering, erg goed bij mij. De enige zekerheid die wij als mensen hebben, is verandering. Processen zijn continu in beweging, ze staan nooit stil. Dat is ons vak, en ik vind het mooi. Het beschrijven van systemen en het analyseren ervan, daar zijn wij goed in. Als je het systeem goed snapt, weet je: als ik op deze knop druk, dan gebeurt er dit. Die kennis pas ik dagelijks toe.

Hoe pas je dat dan toe? Waar moet ik concreet aan denken?
Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een project waar een weg wordt afgesloten. Welke consequenties heeft dat voor de omgeving? Nou, bijvoorbeeld dat er sluipverkeer ontstaat. Daarvoor is een oplossing bedacht, maar die blijkt niet te werken. Welke systemen spelen daarbij een rol en wat moet er gebeuren om tot een goede oplossing voor dat sluipverkeer te komen? Ik ben daarnaast als senior omgevingsmanager bezig voor een hoogheemraadschap, waar het slaan van een damwand in een dijk tot klachten heeft geleid van de omwonenden. Ik maak dan een analyse: wat is er gebeurd, welke toezeggingen zijn er gedaan, welke positie heeft het hoogheemraadschap, welke politiek-bestuurlijke beslissingen kunnen er nu het best genomen worden? Maar ik ben ook betrokken bij een project dat te maken heeft met het baggeren van een watergang.

“Als de overheid rechtvaardig, effectief en (kosten)efficiënt functioneert, heeft de hele maatschappij daar baat bij. Daar kan ik een bijdrage aan leveren.”

Gerard Boks

Dat lijken heel verschillende projecten.
Toch zijn er veel gelijkenissen. In veel van de gevallen houd ik me bezig met het inzichtelijk maken van een aantal zaken: verantwoordelijkheden, verwachtingen, afspraken die gemaakt zijn, feiten. Ik trek feiten los van emoties: in het geval van burgers die klachten hebben bij een gemeente, maak ik bijvoorbeeld een feitenrelaas en een doelenboom. Door te handelen vanuit feiten en doelstellingen, krijg je zuivere discussies. En dan kom je verder.

Dat klinkt alsof je vaak problemen moet oplossen.
Soms komt dat inderdaad voor ja. Maar vaak ook is het doel om problemen vóór te blijven. Dat doen we door belangen en verwachtingen goed te managen. Als je zaken met alle belanghebbenden voortdurend bespreekbaar houdt, voorkom je dat het een conflict wordt. Dat is één van mijn taken. Daarbij komt ook een persoonlijke drijfveer van mij boven drijven: het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Als de overheid rechtvaardig, effectief en (kosten)efficiënt functioneert, heeft de hele maatschappij daar baat bij. En mochten er toch fouten zijn gemaakt door een overheid, dan moeten die goed opgelost worden. Daar kan ik een bijdrage aan leveren, door systematisch managen, door het ontwikkelen van communicatiestrategieën en door af en toe ook lef te tonen.

Wat bedoel je met lef tonen?
Nou, ik durf te zeggen wat in mijn visie het beste is, ook als dat bijvoorbeeld betekent dat een bestuurder daarmee gezichtsverlies lijdt. Of als we met een aantal partijen bij elkaar zitten en één van die partijen heeft verzuimd om de relevante stukken te lezen, dan zeg ik daar iets van.

Waar vul je je dagen zoal mee?
Soms ben ik hele dagen bezig met analyses maken achter mijn laptop, soms zit ik de hele dag in overleg. Ik voer gesprekken op verschillende niveaus: van bestuurlijke overleggen tot bewonersavonden. Veel van de analyses die we maken, kan ik (gedeeltelijk) uitbesteden aan ons team, maar vaak ben ik de eindverantwoordelijke. Ieder doet wat hij of zij kan en dat is mooi: samen komen we verder.