Met de Wet lokaal spoor heeft de wetgever een juridisch instrumentatrium gecreëerd dat de veiligheid van de lokale spoorweginfrastructuur (asset) en de reizigers (exploitatie) moet garanderen. De Wet laat veel ruimte aan de bestuursorganen, beheerders en vervoerbedrijven voor een verdere doorontwikkeling van dit juridische instrument van een Veiligheidszorgsysteem voor het beheer en de exploitatie van lokale sporen. Om de veiligheid van de werknemers, het materieel en daarmee de veiligheid van de reizigers te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de
bedrijfsprocessen, de bijbehorende geïdentificeerde veiligheidsrisico’s en de opgestelde beheersmaatregelen zijn vastlegt in een integraal Veiligheidssysteem.

De aanleiding van de vraag aan Dutch Boosting Group tot het actualiseren van het Veiligheidssysteem was de verbouwing en aanpassing op de GVB locatie Diemen. Het gevraagde deel van het integraal Veiligheidssysteem (PLAN) aan Dutch Boosting Group bestaat uit het inventariseren en beschrijven van de werkprocessen, de veiligheidsinstructies, de RI&E, en
bijbehorende (beheers-)maatregelen voor de Kuilwielendraaibank, Lijnwerkplaats 1 en 2 en het Emplacement op de GVB locatie Diemen. Met het Veiligheidssysteem signaleert het GVB continue de risico’s, voert verbeteringen door, legt het veiligheidsbeleid vast, evalueert en past deze voortdurend aan.