Shell is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de olie- en gasindustrie. De organisatie voert wereldwijd grote en complexe projecten uit, en heeft solide ervaring in het toepassen van Systems Engineering (SE). Shell heeft de ambitie om de toonaangevende onderneming in de industrie te zijn in SE. Om dit te bereiken, is Shell een Worldwide SE implementatie programma gestart.

Dutch Boosting Group heeft in dit kader een SE- actieplan opgesteld voor een Shell-project en deze uitgevoerd met het projectteam.

De pijlers van het actieplan zijn:

Het vervullen van de behoeften van klanten staat centraal!

DBG houdt altijd de focus op de initiële behoeften van de klant (organisatie en stakeholders), door de interesses, eisen en wensen in het begin te bepalen en deze vast te leggen in een ‘Customer Requirement Specification (CRS). Gedurende het hele proces valideren wij ons werk tegen dit document.

Systeemdenken, werken vanuit een holistisch perspectief!

Het systeem dat moet worden geleverd, maakt altijd deel uit van een groter systeem en omgeving. Wij zijn ons voortdurend bewust van de functies die in het kader van een project plus de interfaces met de omgeving moeten worden geleverd. We geven inzicht in wat nodig is voor een goed functionerend systeem. Dit vormt de basis voor de eisen boom.

Top-down benadering en iteratief proces voor verificatie van eisen en ontwerp!

In de SE-methode wordt de kwaliteit gecontroleerd door de eisen op elk niveau in kaart te brengen en deze te gebruiken om het ontwerp te verifiëren. Voor bij elke eis wordt duidelijk hoe het bijdraagt ​​aan projectdoelen en hoe het moet worden geverifieerd binnen een project.

Werk expliciet en gestructureerd!

Verschillende mensen werken met verschillende informatiestromen binnen projecten. SE zorgt ervoor dat informatie expliciet wordt gemaakt vanaf het begin zodat niets over het hoofd wordt gezien.
De resultaten van deze werkzaamheden zijn een ‘Top Specification’ voor het project in Rotterdam en een SE-database op topniveau. De activiteiten zijn uitgevoerd met behulp van de zelf ontwikkelde informatiedatabase ‘DEVISE’ van DBG. DEVISE is een sjabloon voor een Requirement managementdatabase binnen Relatics.