Als marktleider op het gebied van Systeemdenken en Systems Engineering is Dutch Boosting Group geselecteerd voor het raamcontract ‘Systems Engineering en Realisatiecontract’ van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg. Daarmee zijn we voor de komende zes jaar partner van het Waterschap Limburg om de hoogwaterveiligheid van de Maas nog verder te verbeteren.

Onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ werkt Waterschap Limburg aan veilige dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst maakt het waterschap zich hard voor goede hoogwaterbescherming met zestien verschillende dijkversterkingsprojecten. Een urgentie die nooit eerder zo belangrijk was: de overstromingen van afgelopen zomer tonen aan dat bescherming en versterking aan de orde van de dag is.

Nauwe samenwerking met ingenieursdiensen

Met dit raamcontract geeft Waterschap Limburg een boost aan de gebieds- en ruimtelijke kwaliteiten van haar dijken. Tegelijkertijd wordt een zorgvuldige aanpak, op basis van Systems Engineering, gecombineerd met het snel bieden van de benodigde waterveiligheid door het realiseren van ingrijpende maatregelen. Voor de komende 6 jaar adviseren en ondersteunen wij vanuit Dutch Boosting Group op basis van Systems Engineering van de voorverkenningen, verkenningen, planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van de realisatie tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder. Hierbij zullen wij nauw samenwerken met de partijen uit de raamovereenkomst Ingenieursdiensten (waaronder Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten en RoyalHaskoningDHV en Fugro).

Klaar om aan de slag te gaan!

Boosters Rikkert en Gijs hebben ontzettend veel zin om met de opdracht aan de slag te gaan. “Het is voor Dutch Boosting Group een eer om betrokken te zijn bij alle maatregelen en ingrepen om de waterveiligheid in Limburg te verbeteren”, zo vertelt Rikkert. “Helemaal gezien de situatie van afgelopen zomer. Wij dragen hier ontzettend graag aan bij vanuit onze purpose en expertise. Er is veel waardevol werk te doen in het stroomgebied van de Maas voor toekomstbestendige oplossingen voor de mens en hun leefomgeving!” Ook Gijs verheugt zich op de opdracht: “Hoe gaaf is het om bij te dragen aan waterveiligheid en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van ons land?!” Ook de wijze waarop het contract is ingeschoten wakkert enthousiasme aan: “door in de planvorming direct Systems Engineering toe te passen kun je aan de voorkant al expliciete keuzes maken. In deze opdracht kunnen we Systems Engineering inzetten zoals het bedoeld is!”

Drijfveren

Al met al een mooie uitdaging. Waarom? Onze drijfveren op een rij:

  • Bijdragen aan de waterveiligheid en het beschermen van een land dat voor het merendeel onder de zeespiegel ligt;
  • Een opdracht met een aansprekende uitdaging op het gebied van duurzaamheid, waarbij we onze purpose verder kunnen uitdragen: bijdragen aan waardevolle toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving;
  • SE uitvoeren zoals het bedoeld is! Startend bij doelstelling en ambitie, zodat aan de voorkant al expliciete keuzes gemaakt kunnen worden;
  • Een opdracht waarbij we letterlijk kunnen nadenken over de functie van oplossingen. In plaats van aanhaken als de oplossing al voorhanden is;
  • En vooral: samenwerken met een team van Boosters aan één project.