De directe aanleiding voor het project Tunnelveiligheid Schiphol is de tunnelwet (Warvw). Deze wet stelt dat bestaande wegverkeerstunnels aan de wettelijke richtlijnen dienen te voldoen voor het verlopen van de overgangsregeling op 1 mei 2019. Schiphol heeft twee tunnelsystemen die vallen onder dit regime: het Tunnelsysteem Buitenveldertbaan en het Tunnelsysteem Kaagbaan.

Om aan de wettelijke richtlijnen te gaan voldoen moet de inrichting van de bestaande tunnels aangepast worden, inclusief uitbreiding van de bestaande technische ruimtes, aanpassingen aan de bedienlocaties in het Regiecentrum (RC), aanpassingen in de toeleidende wegen en het opstellen van de veiligheidsdocumentatie inclusief trainen en opleiden van onderhoudsā€ en bedienend personeel ten behoeve van de
openstellingsvergunning.

Dutch Boosting Group BG stelde voor het project Tunnelveiligheid Schiphol de Vraagspecificatie deel 2 (Proceseisen) op, gereed voor aanbesteding. Daarnaast was Dutch Boosting Group ook verantwoordelijk voor het invullen van de annexen als onderdeel van de Basisovereenkomst conform
UAV-gc 2005.