De Schiphol Group Nederland werkt aan de ontwikkeling van het ‘A-gebied’ (A-pier en Terminal) om de capaciteit van de passagiersafhandeling te vergroten. DBG begeleidt en ondersteunt het projectteam A-gebied bij toepassen van Functioneel Specificeren. DBG steunt hierbij het projectteam bij het juist toepassen van deze werkwijze door de aanpak uit te tekenen, presentaties te verzorgen en werksessies te begeleiden. Daarnaast ondersteunt DBG het opstellen en beheren van de functionele specificaties middels een eisendatabase in Relatics (template ontwikkeld door DBG). Dit heeft onder andere geleidt tot Klanteisenspecificaties van diverse stakeholders, een Topspecificatie voor het totale A-gebied, Verificatierapport van het Planologisch Concept en Systeemspecificaties voor de diverse deelprojecten binnen het A-gebied (Landzijdige infrastructuur, Terminal-Corridor-Pier, Airside, Bagagesysteem, Parkeren). Voor de Landzijdige infrastructuur is tevens een Vraagspecificatie deel 1 en deel 2 opgesteld en heeft DBG de interviews in het kader van BVP (Best Value Procurement) verzorgt. Voor de overige deelprojecten worden voor verschillende contractvormen de Vraagspecificaties uitgewerkt.