Vanwege de komst van de nieuwe Uithoflijn in Utrecht zijn het aantal Light Rail voertuigen uitgebreid. De oude tramremise voldeed niet meer qua capaciteit en was verouderd. Op de locatie van de oude tramremise is een vernieuwde en ruimere werkplaats met nieuwe opstelsporen gebouwd. De nieuwe werkplaats is geschikt voor het huidige materieel en de nieuwe CAF-voertuigen die gaan rijden in de regio Utrecht.

Voor deze nieuwe werkplaats was het noodzakelijk in kader van veiligheid samen met gebruikers, ontwerpers en de beheerders een Rsico Inventarisatie en -Evaluatie uit te voeren. Deze RI&E vormt o.a. de basis voor de werkprocessen. In 2017 hebben wij als Dutch Boosting Group de opdracht gekregen om een RI&E uit te voeren en de werkprocessen in beeld te brengen, aan te vullen en te expliciteren. De resultaten van deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een Veiligheidsrapport voor de NTR en overgedragen aan de provincie Utrecht. 

In mei 2019 hebben wij een aanvullende opdracht van de provincie Utrecht gekregen voor het opstellen van werkinstructies als onderdeel van het Veiligheidssysteem NTR. Deze werkinstructies stellen de medewerkers, die werkzaam zijn binnen de nieuwe tramremise, in staat om op een veilige wijze hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Voor het opstellen van de benodigde werkinstructies hebben wij het in 2018 opgestelde Functional Flow Block Diagram als startdocument toegepast. Aan de hand van dit Block Diagram hebben wij in overleg met de medewerkers van de provincie Utrecht het daadwerkelijke benodigde aantal werkinstructies bepaald en opgesteld.

Deze constructieve samenwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in de benodigde nieuwe werkinstructies en een aangepast Block Diagram waarmee wij dit mooie project succesvol hebben afgerond.