Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

Dutch Boosting Group is gevraagd om een Plan van Aanpak op te stellen en in samenwerking met het projectteam IJmuiden VER dit plan te implementeren en uit te voeren.

Het Plan bestaat uit een nadere omschrijving van de SE-aanpak tot gewenst detailniveau, inclusief templates en tools. Ten tweede bevat het Plan een analyse van de delta tussen de beoogde SE-werkwijze en het huidig kennisniveau van de betrokken TenneT-medewerkers binnen het project IJV. Ten derde beschrijft het Plan de opleidingsbehoefte voor het project IJV en een uitwerking van de organisatiestructuur. Ten vierde staat er in het Plan een concretisering van het PvA door per projectfase de SE-werkpakketten te definiëren en de volgordelijkheid ervan vast te leggen.
Tenslottezijn de resultaten van een korte reviewronde met betrokkenen opgenomen in het Plan.

Dit Plan vormt de basis voor de uitvoering van de planontwikkeling van het project IJV, waarbij collega’s van DBG zijn opgenomen in het projectteam IJV.