Training

Aan de slag met SCB

Verdieping Systeemgerichte Contractbeheersing

Werk je aan UAV-gc contracten en moet je aan de slag met Systeemgerichte Contractbeheersing? Volg dan onze verdiepingstraining SCB! In één dag leer je niet alleen de theorie, maar ga je daadwerkelijk aan de slag met de toepassing van SCB op een praktijkcasus. We doorlopen de complete ‘cirkel’ van de risicoanalyse op het contract, het maken van een toetsplan en het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de toets. Dit doe je zowel in de rol van de toetscoördinator, toetser als contractmanager. En op het eind ga je in gesprek met de Opdrachtnemer over jouw bevindingen. Zo komt niet alleen de methodiek van SCB aan bod, maar hebben we ook aandacht voor de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Aanmelden voor

Aan de slag met SCB

FACTS

  • Najaar 2020
  • € 745,-
  • Locatie: Airport Creators - Schiphol-Rijk

Inhoud en programma

In deze module komt systeemgerichte contractbeheersing (SCB) in brede zin aan de orde. We gaan in op de plaats van SCB in de contractbeheersing bij UAV-gc, het opstellen van een toetsplan, het uitvoeren van toetsen en de evaluatie van toetsresultaten. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop houding en gedrag bijdragen aan effectieve contractbeheersing.

Tijdens de trainingsdag wordt systeemgerichte contractbeheersing stap voor stap behandeld. De dag is afwisselend met een kennisquiz, verdieping van de theorie, voorbeelden en discussies over de praktijk en de concrete toepassing in opdrachten. Je gaat SCB in de praktijk brengen vanuit verschillende rollen.

Globaal programma:

Doelgroep

Contractmanagers, Toetscoördinatoren en Toetsers die op dit moment of binnen afzienbare termijn werkzaam zijn in een project waar SCB wordt toegepast. En/of geïnteresseerden die meer willen weten over de toepassing van SCB bij geïntegreerde contracten.

Voorbereiding

De module begint met een zelfstudie via de digitale leeromgeving, benodigd om te kunnen deelnemen aan de trainingsdag. De stof die tijdens de zelfstudie wordt behandeld wordt tijdens de trainingsdag als bekend verondersteld. De tijdsinvestering is een halve dag.

Resultaat

Na afloop van de module kun je:

Locatie

Op het kantoor van Airport Creators, Tupolevlaan 93, 1119 PA Schiphol-Rijk 

Tijdens de training krijgt u een heerlijke lunch aangeboden.

Investering

De kosten voor deze 1-daagse training zijn € 745,-- (excl. btw) per deelnemer. Bij inschrijving van een team geldt een korting ‘4=3’.

⇦ Naar het overzicht