De stad Groningen krijgt een duurzame Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding. De Gegadigden zijn tijdens de aanbestedingsfase uitgedaagd om met een ontwerp te komen passend binnen het budget en met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu. Dutch Boosting Group heeft gemeente Groningen geadviseerd in de voorbereiding- en aanbestedingsfase van het project omtrent concretiseren van doelstellingen t.a.v. duurzaamheid. Concreet heeft dit zich vertaald in de begeleiding van het aanbestedingstraject waarbij DuboCalc is gebruikt. Dutch Boosting Group heeft advies geleverd omtrent de mogelijke implementatie van DuboCalc als EMVI-aspect. Er is een DuboCalc berekening uitgevoerd op het referentieontwerp van de HOV-as, daarnaast heeft 2ndSense de inschrijvingen ten opzichte van de referentieberekening beoordeeld.