In de laatste eeuwen hebben rivieren steeds minder ruimte gekregen. Vaak liggen ze ingeklemd tussen hoge dijken, met een laag achterland met een bewoonde omgeving. Het rivierengebied dient beschermd te worden voor overstromingen, daarom is er een plan ontwikkeld waarbij op ruim 30 plaatsen de rivieren meer ruimte krijgen.

Een van de maatregelen is de aanleg van een hoogwatergeul langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld. Dutch Boosting Group is in diverse projectfasen betrokken (geweest): binnen het contractteam ten behoeve van de voorbereiding en aanbesteding van het Design & Construct-contract,
binnen het technisch team als verantwoordelijke voor toetsing in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing. Bijzonder aan dit project is de complexe maatschappelijk omgeving, en het aantal eindbeheerders waarmee moet worden afgestemd.