Binnen dit innovatieproject doen, naast de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Liander, TU Delft een groot aantal partijen uit de waterstofketen onderzoek naar de toepassing van een waterstofcentrale die gekoppeld is aan het windpark Koningspleij van Rijn en IJssel Energiecoöperatie in Arnhem. Dutch Boosting Group doet in dit project onder andere onderzoek naar de economische haalbaarheid van waterstofsystemen met behulp van het H2 investeringsmodel. Het doel is om samen met het consortium kennis te delen en te werken aan een manier om windenergie betaalbaar op te slaan in waterstof om dit vervolgens in te kunnen zetten bij omliggende bedrijven.