Energietransitie methodiek Dutch Boosting Group

Bij Dutch Boosting Group dragen we bij aan toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving. Hoe? Met systeemdenken. Systems Engineering helpt ons klanteisen en gemaakte keuzes goed af te wegen, zodat fouten en vertragingen op zowel korte als lange termijn voorkomen kunnen worden.

We geloven in onafhankelijk praktisch advies, het investeren in een sterk netwerk op basis van kennis en het aanjagen van een duurzame energietransitie. Zo geven we complexe initiatieven een boost.

Van uitdaging naar oplossing! Gedreven om bij te dragen aan duurzaamheid, zetten wij ons voor de volle 100% in om grootschalige reductie van CO2 uitstoot mogelijk te maken. Onze speerpunt? Energietransitie!

Door onze systeemgerichte aanpak komen we tot échte oplossingen: fysieke maatregelen in de vorm van een concreet voorstel of keuze. Een tastbare en locatie specifieke adviezen om invulling te geven duurzaamheid.

Hoe? Via onze schijf-van-5 methode waarin kansen op basis van thema’s uit het klimaatakkoord worden geïdentificeerd en benut.

De energietransitie biedt een groot scala aan kansen en mogelijkheden. Maar, waar te beginnen? Welke mogelijkheden hebben de grootste kans van slagen? Hoe kan het potentieel het beste benut worden? Met de TRANSITIECIRKEL© helpt Dutch Boosting Group om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken. In detail en met de transitiebehoefte centraal, doorlopen we systematisch alle mogelijkheden aan de hand van technische, duurzame, maatschappelijke en economische randvoorwaarden.

Energietransitie methodiek Dutch Boosting Group

Meer informatie

Praat met één van onze specialisten

Snel ontdekken of wij in uw project waarde kunnen toevoegen? Stuur ons uw vraag of  opmerking en wij reageren per omgaande.