“SAMEN EEN BOOST GEVEN AAN DE ENERGIETRANSITIE”

Bij steeds meer partijen groeit de behoefte naar productie, afname en gebruik van duurzame alternatieve energiebronnen zoals waterstof. Dit geldt voor zowel de functie mobiliteit als voor de functies wonen en werken in de bebouwde omgeving. Maar ook ten behoeve van de netstabiliteit. Parallel aan deze ontwikkelingen zien ook steeds meer overheidsorganen profijt bij het faciliteren van ketenintegratie en het ontwikkelen van lokale waterstof kringlopen. Waterstoftoepassingen staan nog in de kinderschoenen en veel partijen worstelen metschaalbaarheid en commerciële haalbaarheid van projecten op lange termijn. Daarnaast is groene waterstof momenteel nog onvoldoende beschikbaar.

Waarom is waterstof belangrijk voor de energietransitie?

Als we klimaatverandering willen afremmen, dan moeten wij decarboniseren en dus van fossiele, op koolstof gebaseerde, brandstoffen af. Waterstof kan een belangrijke bijdrageleveren aan de energiemix als we fossielvrij willen worden. Dit zien we vooral op dit moment in de 1) zware mobiliteit, bouwmaterieel 2) (thermische) procesindustrie. Daarnaast biedt H2 een mogelijkheid om energie voor een langere periode op te slaan, wat van belang is voor de in toenemende energiebehoefte en de vraag naar hernieuwbare energiebronnen die de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Voor industriële processen en zwaar transport is er
behoefte aan een duurzaam alternatief voor gas. Voor elektriciteit is er een groeiende vraag naar grootschalige opslag van hernieuwbare energie afkomstig van wind en zon. Waterstofals duurzame brandstof en energiedrager, kan daar een oplossing voor bieden. Maar het
implementeren van grootschalige waterstof toepassingen is een complexe uitdaging en vraagt om een transitie van ons huidige energiesysteem. Een transitie waar Dutch Boosting Group en Urban Mobility Systems samen met jou een boost aan willen geven.

Hoe ziet het toekomstige energiesysteem eruit?

Geen fossiele brandstoffen meer en geen centraal energiesysteem. In plaats daarvan ziet het energiesysteem volgens Dutch Boosting Group en Urban Mobility Systems er in de toekomst anders uit. Wij gaan uit van een decentraal-centraal systeem waarbij energie, vanuit hernieuwbare bronnen, lokaal wordt opgewekt. Op basis van de behoefte van de gebruiker wordt de energie opgeslagen door middel van modulaire systemen (in de vorm van bijvoorbeeld waterstof). Vervolgens wordt deze beschikbaar gesteld voor verschillende functie-eisen (mobiliteit, wonen, werken).

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Bij ons kun je terecht voor een grote diversiteit aan onderdelen van energietransitie. Van hetin kaart brengen van vraag en aanbod, het verbinden van verschillende partijen of het begeleiden van innovatietrajecten tot aan het kiezen van de juiste techniek op het gewensteschaalniveau. Van hoveniers- en openbaarvervoersbedrijven die huidige voertuigen willen ombouwen, zero-emissie voertuigen tot aan overheden op zoek naar kansen om de energietransitie te versnellen. Samen kunnen we jouw plannen waarmaken. Heb je nu al concrete ideeën maar loop je in het realisatietraject? Ben je nog zoekende hoe vorm te
geven aan jouw visie en ambities? Heb je interesse in de opwek, afname of opslag van duurzame energie en wil je de toepassing van waterstof daarin verkennen? Wij zijn de juiste partij voor jou.

Een sterke combinatie

De kracht van Urban Mobility Systems ligt in het ontwikkelen van zero-emissie oplossingen, autonome voertuigen en opslagsystemen. Voorbeelden hiervan zijn: full electric, waterstof en hybride trucks, bussen, light commercial en bouwmaterieel als kranen. In het verlengde daarvan ligt
de kracht van Dutch Boosting Group -als autoriteit op gebied van systeemdenken- in het ontrafelen van complexiteit en het managen van ingewikkelde projecten. Afgelopen voorjaar is deze samenwerking tot stand gekomen vanuit complementariteit, gedeelde ervaring van knelpunten op de energietransitie en een gedeelde visie op ons toekomstig energiesysteem.

Vertel ons je ambitie

Wil je ook een boost geven aan energietransitie? Neem dan contact op met een van onze experts op het gebied van waterstof- enenergietransitie via onderstaande gegevens en plan een vrijblijvende afspraak in om teverkennen wat wij voor jou kunnen betekenen. Samen kunnen wij jouw ambities realiseren en een boost geven aan de energietransitie.

Contactgegevens:

Dina
CONSULTANT EN FACILITATOR
Dina El Filali
+31 (0)6 21 94 19 82
dina.el.filali@dutchboostinggroup.nl