Are you working on UAV-gc contracts and need to get started with System-Based Contract Management? Then follow our in-depth training SCB! In one day you not only learn the theory, but you actually get started with applying SCB to a practical case. We go through the complete ‘circle’ of the risk analysis on the contract, making a test plan and preparing, executing and following up the test. You do this in the role of the test coordinator, tester and contract manager. And at the end you will talk to the Contractor about your findings. In this way, not only SCB’s methodology is discussed, but we also pay attention to the cooperation between the Client and the Contractor.

FACTS

Inhoud en programma

In deze module komt systeemgerichte contractbeheersing (SCB) in brede zin aan de orde. We gaan in op de plaats van SCB in de contractbeheersing bij UAV-gc, het opstellen van een toetsplan, het uitvoeren van toetsen en de evaluatie van toetsresultaten. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop houding en gedrag bijdragen aan effectieve contractbeheersing.

Tijdens de trainingsdag wordt systeemgerichte contractbeheersing stap voor stap behandeld. De dag is afwisselend met een kennisquiz, verdieping van de theorie, voorbeelden en discussies over de praktijk en de concrete toepassing in opdrachten. Je gaat SCB in de praktijk brengen vanuit verschillende rollen.

Globaal programma:

 • Inleiding UAV-gc
 • Inleiding SCB
 • Rollen bij SCB
 • Praktijkworkshop SCB
 • Risicogestuurd toetsplan
 • Voorbereiden en uitvoeren toets
 • Opvolging en evaluatie toets
 • Samenwerking bij SCB
 • Do’s and Don’ts

Doelgroep

Contractmanagers, Toetscoördinatoren en Toetsers die op dit moment of binnen afzienbare termijn werkzaam zijn in een project waar SCB wordt toegepast. En/of geïnteresseerden die meer willen weten over de toepassing van SCB bij geïntegreerde contracten.

Voorbereiding

De module begint met een zelfstudie via de digitale leeromgeving, benodigd om te kunnen deelnemen aan de trainingsdag. De stof die tijdens de zelfstudie wordt behandeld wordt tijdens de trainingsdag als bekend verondersteld. De tijdsinvestering is een halve dag.

Resultaat

Na afloop van de module kun je:

 • SCB plaatsen binnen de contractbeheersing bij UAV-gc;
 • het begrip systeemgerichte contractbeheersing uitleggen;
 • de processtappen binnen SCB benoemen;
 • randvoorwaarden voor goede systeemgerichte contractbeheersing benoemen;
 • je eigen rol identificeren in het geheel van SCB;
 • de toetsdrempel bepalen;
 • een toetsplan maken en beoordelen;
 • een toets voorbereiden;
 • een toetsresultaat vastleggen en terugkoppelen;
 • een toetsresultaat opvolgen en evalueren;
 • een toetsteam aansturen;
 • sturen op de juiste houding en gedrag bij SCB.

Locatie

Op het kantoor van Airport Creators, Tupolevlaan 93, 1119 PA Schiphol-Rijk 
Tijdens de training krijgt u een heerlijke lunch aangeboden.

Investering

De kosten voor deze 1-daagse training zijn € 745,– (excl. btw) per deelnemer. Bij inschrijving van een team geldt een korting ‘4=3’.

Heb je nog vragen, of wil je je juist meteen inschrijven? We zitten voor je klaar. Bel 0318 540 404 of mail cursus@dutchboostinggroup.nl. Je kunt ook het formulier hieronder gebruiken .

Click here for an overwiew of all training courses in our Academy

Contact Form