“TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP: DISTRIBUTIECENTRA VERDUURZAMEN EN BIJDRAGEN AAN DE VERDUURZAMING VAN DE TRANSPORTWERELD.”

Laten we het eens hebben over distributiecentra. Waar denkt u als eerste aan bij het woord ‘distributiecentrum’? Het pakketje dat van de week bezorgd werd? De opslag van goederen? Of misschien de functie van een distributiecentrum als belangrijk knooppunt in een transportsysteem? De opties zijn legio. Maar hoe mooi zou het zijn als een distributiecentrum meer dient dan opslaan en transport van goederen? 

In het licht van de energietransitie ontstaan soms mooie ideeën. Zo ook voor distributiecentra. Want dient een distributiecentrum zich te limiteren tot de verwerking van pakketjes en de opslag van goederen? Of kunnen we een win-win situatie creëren, waarin vrachtwagens zowel van goederen als van energie voorzien worden. Waarbij distributiecentra zelf duurzaam zijn en tegelijkertijd meehelpen om het gehele transportsysteem te verduurzamen. Al eens gedacht aan een distributiecentrum als Energy Hub voor het transportsysteem? 

Distributiecentrum als Energy Hub 

Met een locatie aan de snelweg, slim gekozen op een knooppunt tussen verschillende wegen, vormen distributiecentra een belangrijke schakel voor transport en logistiek in Nederland. Dagelijks rijden vrachtwagens af en aan naar distributiecentra om goederen af te leveren of deze op te halen voor verder transport. De enorme hoeveelheid CO2 die hiermee gepaard gaat is niet gering. Tegelijkertijd vinden op het terrein van het distributiecentrum continu processen plaats die energie vragen en CO2 uitstoten. 

Dan kan natuurlijk beter. Sterker nog, dat moet beter! 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de sector, is het gebruik van duurzame energie een grote stap in de goede richting. Bijkomend voordeel voor distributiecentra is dat hun locatie vaak voldoende mogelijkheden biedt om op eigen terrein energie op te wekken. En daar ligt tegelijkertijd ook een grote kans: het opwekken van duurzame energie voor het distributiecentrum zelf én voor transport van en naar het centrum. Door op eigen terrein energie op te wekken en spaarzaam om te gaan met energie kan een distributiecentrum namelijk niet alleen in eigen energievraag voorzien, maar ontstaan er ook mogelijkheden om duurzame energie te delen en her te gebruiken.  

Zo transformeert een distributiecentrum naar een Energie Hub. Een hub die vrachtwagens niet alleen voorziet van goederen maar ook van energie. Energie die opgewekt wordt in, op, of om het eigen gebouw. Het resultaat? Twee vliegen in een klap: het distributiecentrum verduurzaamt én de distributielocatie draagt bij aan de verduurzaming van de transportwereld.  

Een Energie Hub? Is dat niet heel ingewikkeld? 

De aantrekkelijke locatie van distributiecentra, aan de snelweg op een knooppuntlocatie voor transport en logistiek, maakt een Energy Hub op deze plek erg interessant. Tel daar de samenkomst van de verschillende energievragende vervoersmiddelen bij op, en de potentie van een Energy Hub op een distributieterrein wordt steeds groter. Echter, daarmee is een Energy Hub natuurlijk nog niet gerealiseerd. Het ombouwen van een distributiecentrum tot Energy Hub gaat in twee stappen; eerst moet het centrum in staat zijn zelf duurzame energie op te wekken, vervolgens kan het centrum deze energie zelf gebruiken en overtollige energie beschikbaar stellen.  

Distributiecentrum als energie-opwekker 

De locatie van een distributiecentrum is vaak groot genoeg om duurzame energie op eigen terrein op te wekken. Natuurlijk kun je denken aan de bekende voorbeelden van zonnepanelen en windmolens. Maar er zijn ook andere innovatieve oplossingen die niet onderschat mogen worden. Zonnepanelen geen optie? Denk dan bijvoorbeeld aan de toepassing van een lichtgewicht PV folie. Of werk samen met andere initiatieven in de buurt.  

Vanzelfsprekend is het van toegevoegde waarde voor het distributiecentrum om spaarzaam om te gaan met de opgewekte energie. Want hoe minder energie het distributiecentrum zelf gebruikt, des te meer energie kan er aan derden geleverd worden.  

Distributiecentrum als leverancier van energie 

Met de energie die een distributiecentrum op eigen locatie opwekt, kunnen niet alleen eigen processen gefaciliteerd worden, maar kan ook de COuitstoot van transport van en naar het distributiecentrum teruggebracht worden. Voor duurzame vervoersmiddelen wordt het zo mogelijk om bij te ‘tanken’ tijdens het laden en lossen van goederen.  

Geproduceerde energie die op dat moment  niet nodig is, willen we natuurlijk ook benutten. Opslag van de energieoverschotten in de vorm van waterstof kan hierin  uitkomst bieden. Deze ‘groene’ waterstof kan in tijden van minder energie opwekking ook ingezet worden  voor eigen behoefte. Door vraag en aanbod te matchen, kan een verdere efficiencyslag bereikt worden. 

En verder? 

Durf over de huidige grenzen van het distributiecentrum heen te kijken. Hoe verhoudt het centrum zich tot de omgeving en in hoeverre heeft de omgeving profijt van een Energy Hub? Wellicht kan een samenwerkingsverband met andere distributiecentra in de omgeving van meerwaarde zijn. Of werkt de inrichting van een distributiecentrum als katalysator voor het verduurzamen dan de gehele omgeving.  

Zo kan een distributiecentrum draaien op 100% duurzaam opgewekte energie, een verduurzaming van de transportsector faciliteren én eventuele energieoverschotten opslaan in waterstof. Van saai grijs gebouw, gaan wij voor inspirerend groen terrein! 

Enthousiast geworden over Energy Hubs? Neem contact op met Jan Quinten Gijsbertsen.