Circulariteit methodiek Dutch Boosting Group

Onze missie is om bij te dragen aan waardevolle, toekomstbestendige oplossingen voor mens en milieu. Dit doen we onder andere door onze kennis van complexe opgaven en systeemdenken in te zetten op circulaire vraagstukken.

Om circulaire vraagstukken succesvol aan te pakken gaan we altijd uit van de complexiteit. We kijken naar het gehele systeem waar het vraagstuk een onderdeel van is. Hierin nemen we iedere actor (organisatie, persoon, organisme) mee. De actoren vormen samen een netwerk, met veel verschillende relaties.

Deze dynamiek doorgronden en ontrafelen we, door systematisch het vraagstuk af te pellen tot de kern. We zoeken altijd de diepere structuren en patronen en zien de samenhang tussen de onderdelen. Door deze onderdelen samen te brengen, ontstaat een eenheid (synergie).

Wij dragen integrale oplossingen aan door alle factoren mee te nemen. Deze oplossingen specifiëren wij functioneel en maken zo meer ruimte voor innovatieve oplossingen. Daarnaast leggen we alle keuzes en informatie expliciet vast. Hierdoor kunnen wij de keuzes die we maken onderbouwen en terugvinden.

Wij voegen graag waarde toe aan uw project. Dit doen wij vanuit onderstaande kernpunten. Per vraagstuk bepalen we samen waar we op focussen.