De Zuidelijke Ringweg in Groningen wordt de komende jaren flink verbouwd. Dit alles om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer beter te laten plaatsvinden. Omdat de Ringweg (N7, A28) geheel door de Stad Groningen loopt, is er veel aandacht voor inpassing in de omgeving. Vanaf de planstudie in 2011 is Dutch Boosting Group (voorheen 2ndSense) betrokken bij dit complexe project. In diverse rollen hebben Boosters een bijdrage geleverd aan Opdrachtgeverszijde Aanpak Ring Zuid (samenwerking Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Gemeente Groningen): het specificeren van de klantbehoefte, verifiƫren van de maakbaarheid, contracteren van Opdrachtnemer.

Sinds mei 2016 is het werk gegund aan Combinatie Herepoort (CHP). Samen met hen hebben we een bewogen tijd meegemaakt. Het beheerst realiseren van dit megaproject in de stedelijk gebied blijkt een lastige opgave. Samen met de Commissie Hertogh worden werkbare omstandigheden gecreƫerd. Boosters Matthijs Kluis en Jeroen Reessink maken onderdeel uit van dit proces, wat zich kenmerkt door: nastreven van gezamenlijk doel, oog hebben voor elkaars belangen. Maar ook: tegenstrijdige belangen tijdig bespreekbaar maken en gezamenlijk oplossingen zoeken met oog voor elkaars contractuele verantwoordelijkheden. Deze werkwijze past de Boosters goed, omdat er veel parallellen zijn met onze eigen interne organisatie en omgangsvormen.

Aankomende zomer staat in het teken van grootschalige werkzaamheden aan Ring Zuid. Voor de bouw van de Verdiepte Ligging in de N7 wordt 2,5 km damwand aangebracht in stedelijk gebied met alle uitdagingen van dien. In deze artikelen gaat Booster Jeroen Reessink samen met zijn counterpart van CHP in op de komende werkzaamheden:

Klik op onderstaande afbeeldingen om meer over dit project te lezen: