We willen meerwaarde creëren voor mens en omgeving. Een mooi voorbeeld is de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Door de IJssel in toom te houden als het kan, en de ruimte te geven als het moet, wordt de omgeving bij incidenten beveiligd, terwijl de ruimte op andere momenten nuttig kan worden gebruikt.

Een verhaal zoals dit gaat vaak over technische cijfers. ‘De IJssel 71 cm omlaag, een watergeul van 857 ha, 17 km dijk, 2 hoogwatervrije ontsluitingen.’ Indrukwekkende cijfers, toch? Voor ons was het belangrijkste getal 778.400. Dat is namelijk het aantal voeten dat droog blijft door dit project. En daar doen wij het voor.

Boost

We mochten een boost geven aan dit mooie project. De doelstelling was ambitieus: verlaag de waterstand van de IJssel en houd rekening met leefbaarheid, veilige verbindingen en de wensen van de lokale economie. We hebben verschillende rollen gespeeld. Door de verschillende ‘systemen’ die op elkaar ingrijpen inzichtelijk te maken konden de specificaties voor het project overzichtelijk én correct worden vastgelegd.

Allereerst hebben we alle stakeholders, sentimenten, eisen en wensen vastgelegd. Na het vaststellen van de eisen is gekozen voor de hoogwatergeul. Tijd om de vraag specifieker te maken, met de eisen in de hand. Zo ontstaat vanzelf een systeem, waarin later altijd kan worden nagekeken waarom we iets aan het doen zijn.

Complexe oplossing

Een hoogwatergeul is een complex stuk infrastructuur. Dat ligt niet aan de techniek, die is juist zo simpel mogelijk gehouden. Maar er is wel een grote impact op diverse stakeholders. Natuurlijk zijn er de bestuurlijke partners: Waterschap Vallei en Veluwe, de Rijksoverheid, provincie Gelderland, Gemeente Heerde en Ruimte voor de Rivier. Maar vooral ook de mensen en bedrijven in het gebied, die moeten verhuizen, waarvan de landbouwgrond moeten worden herverkaveld. Technisch-inhoudelijk een heel mooie uitdaging, en lastig (spannend) om die opgave te realiseren met respect en begrip voor de mensen in het gebied.

De oplossing? Een waterinlaat met kleppen die het water door kan laten. Zo ontstaat een dijk die tijdelijk en gecontroleerd kan worden weggehaald. Er ontstaat dan een ‘extra rivier’, alleen wanneer die nodig is om heel veel water te verwerken. De verwachting is dat de waterinlaat één keer per mensenleven geopend wordt. Dat betekent dat de technologie toekomstproof moet zijn. Daarom zijn de systemen zo eenvoudig en zelfstandig mogelijk gehouden

“We hebben de eisen vertaald naar een contract dat de aannemer de ruimte geeft om zijn meerwaarde te leveren.”

Vastleggen, verantwoorden en verbinden

Dus wat is de bijdrage van Dutch Boosting Group? We hebben ervoor gezorgd dat alle wensen en eisen zijn vastgelegd, en vertaald naar een contract dat de aannemer de ruimte geeft om zijn meerwaarde te leveren. Vervolgens hebben we bewaakt dat de afspraken zijn nagekomen. Is gebouwd wat we hebben afgesproken, met voldoende kwaliteit?

Dutch Boosting Group combineert inhoudelijke kennis en de kunde om technische processen systematisch te managen. We kijken altijd naar de menselijke maat, of het nou gaat om bewoners of onze officiële partners.

Inmiddels is de hoogwatergeul operationeel. Wij vinden het natuurlijk een prachtig project, en we zijn niet de enigen. De Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld won onder andere de VAG-pluim 2016, kreeg de maximale score van het onafhankelijke kwaliteitsteam en won de Betonprijs 2017 in de categorie Natte Waterbouw. Uit het juryrapport van de betonprijs:

“Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Hier wordt ruimte aan het water geboden terwijl de natuurlijke en agrarische functies behouden blijven. Blijkbaar hoeft de noodzaak om land te reserveren voor het bufferen van water het agrarisch gebruik niet in de weg te staan. Hierdoor wordt veel frustratie bij de agrarische sector voorkomen. Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.”

Als Dutch Boosting Group zijn wij natuurlijk trots op zulke prijzen, maar vooral op de zin van ons werk! Het is prachtig om zo’n enorm project tot stand te helpen brengen, en te zien hoe het een bijdrage levert aan zijn omgeving.